Presentació dels resultats internacionals del Projecte “Integration Policies: Who Benefits?” (MIPEX2015)

MIGRACIONS - 03/07/2015

Acadèmics, experts, representants de la societat civil i responsables polítics es van reunir el passat 30 de juny per debatre sobre els resultats del projecte “Integration Policies: Who Benefits?” (MIPEX2015) i redactar una sèrie de recomanacions per a les institucions europees sobre com seguir millorant en matèria de polítiques d'integració per als immigrants.

Descripció

 

Acadèmics, experts, representants de la societat civil i responsables polítics es van reunir el passat 30 de juny per debatre sobre els resultats del projecte “Integration Policies: Who Benefits?” (MIPEX2015) i redactar una sèrie de recomanacions per a les institucions europees sobre com seguir millorant en matèria de polítiques d'integració per als immigrants. 

Després de la benvinguda al Campus de Brussel·les de la Universitat de Maastricht per part del codirector del Centre per a la Ciutadania, Migració i Desenvolupament, Martin Vink, Jordi Bacaria (director del CIDOB) i Jan Niessen (exdirector de MPG) van presentar el projecte d'investigació “Integration Policies: Who Benefits?” i la quarta edició del Migrant Integration Policy Index (MIPEX), desenvolupat en el marc d’aquest projecte i reconegut com una guia de referència comuna a tot Europa per mesurar i comparar les polítiques d'integració dels immigrants. 

Els co-directors del projecte Thomas Huddleston (MPG) i Elena Sánchez-Montijano (CIDOB) van presentar les principals conclusions del projecte, centrant-se en 4 dels 8 àmbits polítics analitzats al MIPEX2015: residència de llarga durada, reunificació familiar, participació política i ciutadania. Així mateix, van destacar la importància d'aquestes polítiques en relació a la mesura en què els immigrants s'estan assentant de forma permanent, convertint-se en votants i ciutadans iguals. 

Anne-Linde Jopke (MPG) va presentar una de les noves dimensions incorporades al MIPEX2015: el seguiment d'estadístiques que mesuren els beneficiaris i els resultats potencials i reals de les polítiques per donar una visió més completa de la integració dels immigrants a cada país. Una altra de les novetats del projecte “Integration Policies: Who Benefits?” és l'estudi internacional de les avaluacions d'impacte, que analitzen els informes existents sobre polítiques d'integració i que va detallar Özge Bilgili (CIDOB). Finalment, David Ingleby (Universitat d'Utrecht) va presentar el capítol dedicat a les polítiques de salut, la incorporació més recent a l'índex, que completa encara més el conjunt de les àrees clau per a la integració dels immigrants. 

A la segona part de la conferència, el panell d'alt nivell format pels codirectors del projecte, Ulricke Lunacek (vicepresidenta del Parlament Europeu i membre del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea), Laura Corrado (cap d'Unitat - Migració i Mobilitat, DG HOME, Comissió Europea) i Isabel de la Mata (assessora principal del director general de Salut, DG SANTE, Comissió Europea) va analitzar el possible paper de la UE en la millora de la integració d'immigrants mitjançant la participació juntament amb el públic assistent. 

Finalment, tots els participants van discutir i proposar recomanacions per a la Unió Europea en un debat World Cafè moderat per Zvezda Vankova (Universitat de Maastricht i MPG). 

 Co-funded by the European Union

European Unión

>>Vídeo “Integration policies: Who benefits?” Acte final (1ª part) 

>> Vídeo “Integration policies: Who benefits?” Acte final (2ª part)

>> Accedir a la informació del projecte

Imatges