Jornada Europea CIDOB 2015: Una nova industrialització per a Europa

EUROPA - 08/07/2015

La tercera edició de la Jornada Europea CIDOB, que es va celebrar el passat 15 de juny a la seu de Foment del Treball, va centrar-se en el paper de la indústria com a pilar fonamental per tal que Europa recuperi un creixement econòmic sostingut. 

Descripció

 

Els presidents del CIDOB i de Foment del Treball, Carles A. Gasòliba i Joaquim Gay de Montellà, van donar la benvinguda a aquesta Jornada que s’inaugurà amb una conferència a càrrec del director general de l’Empresa de la Comissió Europea, Daniel Calleja.  

Un cop analitzats els riscos interns als quals s’enfronta Europa després d’haver viscut la pitjor crisi des de la 2ª Guerra Mundial –caiguda de la producció, tancament d’empreses, augment de l’atur, caiguda de la demanda interna–  i les amenaces externes –millora de la competitivitat als EUA, inestabilitat a Ucraïna i incertesa a Grècia–, Calleja apuntà a una “tímida recuperació” deguda principalment a tres factors: la baixada dels preus del cru, la depreciació de l’Euro i les mesures del BCE. Motius que han portat a la Comissió a preveure un creixement de l’1’8% el 2015 i del 2’1% el 2016 per a la UE28.  

No obstant, “sense una indústria forta no pot haver-hi creixement ni recuperació a Europa”, un motor que genera tres quartes parts de les exportacions europees i dos terços del creixement de la productivitat, així com un 80% de la despesa en I+D+I. A més, l’ocupació a la indústria és de major qualitat alhora que es dóna un factor multiplicador sobre el sector serveis: per cada lloc de treball a la indústria es creen entre 2 i 3 al sector serveis. Per tot això, la Comissió ha posat en marxa una estratègia global per millorar la competitivitat industrial i el seu president, Jean Claude Juncker, ha fixat com a objectiu que la indústria representi el 20% del PIB europeu el 2020. Aquesta estratègia de reindustrialització s’haurà de fonamentar en quatre pilars bàsics: la inversió, la innovació, la internacionalització i la millora del clima de negocis i de suport a les Pimes. 

El director de la Secretaria Tècnica i economista en cap de Repsol, Pedro Antonio Merino, i el vicepresident executiu d’EURECAT, Xavier Torra, moderats per Albert Closas (TV3), van ser els integrants de la primera taula rodona, dedicada a “L’energia com a factor de competitivitat de la indústria”. D’una banda, Xavier Torra va destacar l’augment de la competitivitat de Catalunya en sectors on tradicionalment no ho era. Per la seva part, Pedro Antonio Merino, va incidir en la necessitat de millorar la competitivitat energètica “a través de producció autòctona i amb el desenvolupament del mercat únic europeu”.  

El mercat de treball, la fiscalitat i la logística van centrar la segona taula rodona de la Jornada. Moderats pel periodista de La Vanguardia, Jordi Goula, el secretari general de Foment de Treball, Joan Pujol, i el soci de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Jordi Arqués, van centrar-se en aquests elements bàsics per a una nova industrialització. Per a Pujol, “les condicions del mercat laboral estan evolucionant de forma positiva, amb un consum que s’està recuperant i canvis evidents en el mercat del crèdit”. En canvi, Jordi Arqués apuntà al gran problema que ha suposat l’endeutament per a les empreses: “El sistema fiscal actual ha facilitat aquest augment de l’endeutament especialment en béns no productius”. 

Finalment, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va ser l’encarregat de cloure aquesta tercera edició de la Jornada Europea CIDOB amb una intervenció centrada en el paper de la innovació en la indústria i la importància de la internacionalització. El discurs del conseller Puig va fer èmfasi en que “durant anys existia el sentiment d’abandonament de l’activitat industrial, com si a Europa ja no tingués sentit la indústria, però han estat els països de base industrial aquells que millor han resistit la crisi”.

Imatges