Inmigració i democracia d' Eliseo Aja

MIGRACIONS - 20/09/2012

El passat 17 de setembre, CIDOB va acollir la presentació del llibre Inmigración y democracia d’Eliseo Aja, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. L’acte va comptar amb la participació de Carles Campuzano, portaveu de la Comissió d’Ocupació i de Seguretat Social en el Congrés dels Diputats per CiU,; i de Consol Prados, diputada en el Parlament de Catalunya pel PSC, portaveu de cultura i membro de la Comissió de Benestar, Família i Immigració.


El passat 17 de setembre, CIDOB va acollir la presentació del llibre Inmigración y democraciad’Eliseo Aja, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. L’acte va comptar amb la participació de Carles Campuzano, portaveu de la Comissió d’Ocupació i de Seguretat Social en el Congrés dels Diputats per CiU,; i de Consol Prados, diputada en el Parlament de Catalunya pel PSC, portaveu de cultura i membro de la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

En la seva intervenció, Eliseo Aja va realitzar un recorregut per les diferents lleis d’estrangeria espanyoles dels últims quinze anys. Des de la Llei de 1995 fins la darrera reforma de 2009 l’autor va destacar la importància de la correspondència entre la legislació i els principis democràtics de l’Estat. El catedràtic va subratllar que el règim jurídic que té per objecto el fenomen de la immigració a Espanya es troba plenament consolidat.

Pel que fa als drets dels immigrants, el catedràtic va posar l’èmfasi en la necessitat d’una major regulació del dret de sufragi. Mentre que en diversos països europeus aquest dret es concedeix als immigrants en les eleccions locals després de cinc anys de residència, a Espanya es requereix, a més a més, un acord de reciprocitat amb el país d’origen corresponent. Essent un dret clau en una democràcia, aquest és considerat el major dèficit del sistema espanyol. Com a principal repte actual del fenomen migratori Aja va destacar la integració del col·lectiu immigrant como a tasca pendent en l’Estat espanyol en un procés bidireccional entre natius i estrangers.

Com a ponent en totes les lleis d’estrangeria des de l’any 2000, Carles Campuzano va coincidir amb l’autor en què el règim jurídic espanyol en la matèria es troba plenament consolidat. Campuzano va senyalar que en aquests moments s’han de potenciar esforços en el terreny de les polítiques públiques i va destacar com a dos problemes greus actuals l’atur i el fracàs escolar, amb elevades taxes de població immigrant.

Per últim, Consol Prados va precisar la necessitat de crear instruments eficaços a nivell municipal i va destacar com a principals reptes actuals la integració i la cohesió social per crear un marc de convivència respectuós amb els principis democràtics. En la seva intervenció la diputada socialista va recordar, des de la seva pròpia praxis, els diferents debats polítics que han donat com a resultat noves lleis sobre el fenomen, regulacions que apareixen explicades des del punt de vista jurídic en el llibre “Inmigración y democracia”.

Imatges