Estudi NIEM: polítiques d’integració de refugiats als països de la UE

MIGRACIONS - 5 de jul. 2019

Els països de la UE no aconsegueixen establir els mateixos paràmetres en les seves polítiques d’integració dels refugiats, segons l’estudi NIEM dirigit pel CIDOB a Espanya. L’estudi NIEM –National Integration Evaluation Mechanism– finançat per la UE mostra diferències abismals quant a la qualitat de les polítiques d’integració de refugiats als països europeus, malgrat els paràmetres fixats per la normativa comunitària i internacional.


Aquesta és la principal conclusió de l’estudi NIEM que presenta una avaluació comparativa basada en indicadors sobre les estratègies d’integració de refugiats a catorze països: Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia. Malgrat que la via europea per aportar solucions perdurables per als refugiats és la integració a llarg termini, l’estudi elaborat per al National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) revela que les polítiques dels estats membres en gran mesura no aconsegueixen complir aquesta promesa i que manca major harmonització en matèria d’integració de refugiats arreu de la UE. Les dades posen de manifest que Europa és lluny d’oferir igualtat de condicions perquè els refugiats puguin assolir una vida millor. 

Els resultats nodreixen els debats sobre les polítiques per a la millora de la integració dels refugiats als països participants. Les conclusions més importants de l’estudi, que s’han presentat aquesta setmana a la Comissió Europea, són els següents: 

  •   Els refugiats gairebé mai no experimenten condicions totalment favorables per integrar-se en qualsevol àmbit de la vida.
  •   La sanitat i l’educació són els sectors que fan els esforços més grans per ajudar les persones necessitades. Són necessàries moltes més accions en matèria d’habitatge públic, ocupació i capacitació.
  •   De mitjana, els països són més reeixits a l’hora de proporcionar accés a drets que no pas a l’hora d’aplicar polítiques i mesures d’acompanyament que donen suport de manera activa a la integració.
  •   Es detecten traves administratives generalitzades, especialment a l’hora d’ajudar els refugiats a accedir a l’habitatge que necessiten.
  •   Un dels majors reptes dels països europeus és coordinar les seves polítiques i aconseguir que els refugiats i la població local s’impliquin en el disseny de solucions.
  •   La majoria dels governs nacionals no treballen en col·laboració amb la societat civil i els governs locals i regionals per desenvolupar i aplicar les seves polítiques. 

“Aquesta recerca proporciona als governs i a les persones que prenen les decisions una eina per identificar fàcilment llacunes en la normativa i en l’estratègia política del seu país, aprendre del que es fa en altres estats membres de la UE i fer passos cap a una millor integració dels refugiats”, afirma Alexander Wolffhardt, analista de polítiques d’integració del Grup de Polítiques de Migració i un dels investigadors coordinadors de l’informe. “Els més de 150 indicadors s’han dissenyat com a full de ruta per aconseguir una política d’integració de refugiats comuna. Amb la difusió a les autoritats, la societat civil i els experts de cadascun dels països participants, els resultats de l’estudi estimularan el debat i ajudaran a desenvolupar polítiques basades en l’evidència”. 

El CIDOB va ser l’encarregat d’elaborar l’Informe Nacional per a Espanya, NIEM 2018“Sobre els sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional” que posava de manifest que el sistema d'acollida i integració espanyol no està a l'altura dels reptes actuals. “Una llei d'asil antiquada, la manca d'un reglament d'actuació així com l'escassetat de recursos (materials i immaterials) i la manca de coordinació entre els principals actors institucionals fan que per a la molts sol·licitants l'asil sigui, en la pràctica, una quimera” explica Francesco Pasetti, investigador del CIDOB i del projecte NIEM.          

Es pot consultar l’informe “The European benchmark for refugee integration: A comparative analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU countries” aquí

Els autors de l’informe són Carmine Conte, Thomas Huddleston i Alexander Wolffhardt, del Grup de Polítiques de Migració (MPG). 

L’anàlisi se centra en indicadors normatius i relatius a polítiques, així com en indicadors sobre normalització, coordinació i esforços per aconseguir la implicació dels refugiats i de la població local.

Amb aquest informe, el NIEM llança les seves avaluacions regulars sobre la manera en la qual els governs responen al repte de la integració a llarg termini.