DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels immigrants a Espanya

MIGRACIONS - 22/09/2014

El projecte d'investigació "Diferenciació en la nacionalització dels immigrants a Espanya " (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol.


El projecte d'investigació "Diferenciació en la nacionalització dels immigrants a Espanya " (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol. Partint del fet que el procés de naturalització es desenvolupa sobre una base de diferenciació jurídica i alta discrecionalitat en mans de les autoritats competents, el projecte tracta d'analitzar l'efecte discriminatori que aquest sistema produeix. L'estudi busca conèixer els mecanismes pels quals el procediment crea situacions diferenciadores dins del col·lectiu immigrant, quins són els seus efectes i quin tipus de discriminació s'està produint (origen, gènere, edat, educació). El projecte DNIs pretén analitzar les qüestions legals que sustenten aquesta situació, i alhora estudiar els mecanismes administratius i burocràtics que poden ser causants, també, de pràctiques discriminatòries en aquest procés.


>> més informació