Un Espai Atlàntic transformat: noves tendències i futurs escenaris per a Europa

GEOPOLÍTICA GLOBAL I SEGURETAT - 30 de nov. 2015

El 10 de desembre, Brussel·les serà la seu de l’acte final de l’Atlantic Future, un projecte de recerca col·laborativa de 3 anys de durada finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa Marc que ha estat coordinat pel CIDOB i desenvolupat per un consorci de 13 institucions, durant un període de 36 mesos, des del gener de 2013 fins al desembre de 2015.


 

El 10 de desembre, Brussel·les serà la seu de l’acte final de l’Atlantic Future, un projecte de recerca col·laborativa de 3 anys de durada finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa Marc que ha estat coordinat pel CIDOB i desenvolupat per un consorci de 13 institucions, durant un període de 36 mesos, des del gener de 2013 fins al desembre de 2015.

L’acte, que marcarà el final del projecte, proporcionarà noves perspectives sobre l’espai Atlàntic; presentarà “L’Atles de l’Atlàntic” -una eina interactiva que permetrà mapejar les principals connexions i interdependències entre les quatre regions atlàntiques: Europa, l’Àfrica i les Amèriques; i, finalment, presentarà recomanacions polítiques per a la Unió Europea sobre la forma de reorientar la seva política exterior envers la regió. Per al projecte, l’Atlàntic és el bressol de la globalització moderna, un espai on els vincles entre els pobles, les nacions i les economies van transcendir per primera vegada els seus contextos regionals a gran escala. Per això, en un moment en què la globalització entra en una nova fase i els desafiaments globals com la crisi econòmica, la seguretat alimentària, el terrorisme, el canvi climàtic o l’escassetat d’energia són cada vegada més urgents, els estats i regions de tot l’Atlàntic miren cap als seus homòlegs a l’altra banda de l’oceà amb un interès renovat.

Per a més informació sobre l’Atlantic Future i aquest acte, consulta la pàgina web del projecte www.atlanticfuture.eui descobreix el seu últim vídeo d’animació sobre les oportunitats que ofereix l’Atlàntic aYoutube.