V Seminari de l’Agenda de Desenvolupament Iberoamericana

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 18/11/2009

A Amèrica Llatina s’ha obert una finestra d’oportunitat per dissenyar i impulsar polítiques a mig i llarg termini de promoció de la innovació i del coneixement. Cal que aquestes vagin encaminades a augmentar la productivitat, permetent una diversificació més gran en la seva concentrada estructura econòmica, com també millores substantives en les condicions socials i econòmiques dels llatinoamericans.


A Amèrica Llatina s’ha obert una finestra d’oportunitat per dissenyar i impulsar polítiques a mig i llarg termini de promoció de la innovació i del coneixement. Cal que aquestes vagin encaminades a augmentar la productivitat, permetent una diversificació més gran en la seva concentrada estructura econòmica, com també millores substantives en les condicions socials i econòmiques dels llatinoamericans. Una estratègia a mig termini en aquest sentit hauria de prioritzar diferents àmbits estretament relacionats: (1) Avançar en la qualitat i extensió de l’educació, amb l’objectiu d’augmentar l’estoc de capital humà i enfortir les capacitats amb què compta la regió; (2) Cercar la implicació del sector privat, amb l’objectiu d’augmentar els nivells de finançament; (3) Promoure l’accés a certes tecnologies de la informació i comunicació (en concret, la banda ampla) de manera anàloga a altres béns públics, amb l’objectiu d’avançar en la seva universalitat.

Aquestes van ser algunes de les conclusions a les quals es va arribar en el V Seminari de l'Agenda de Desenvolupament Iberoamericana, que aquest any 2009 s’ha dedicat a debatre i reflexionar sobre la innovació i el coneixement en la regió, com a avantsala a la XIX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà d’aquí a dues setmanes a Estoril (Portugal). Aquest mateix tema centrarà també la cimera entre la Unió Europea i Amèrica Llatina i el Carib, que se celebrarà el maig de l’any vinent, precisament sota la presidència espanyola del Consell de la UE.

La primera part del Seminari, com cada any, s’ha dedicat a analitzar la conjuntura i les perspectives econòmiques i socials d’Amèrica Llatina. Alicia Bárcena, secretària executiva de la CEPAL, i Sonsoles Castillo, economista en cap d’Anàlisi Transversal Economies Emergents del Servei d’Estudis del BBVA, van desgranar i van explicar les principals dades econòmiques i socials, posant especial èmfasi en l’impacte que la crisi econòmica i financera global està tenint a la regió. Després d’un important període d’expansió a Amèrica Llatina (període que transcorre des de 2002 fins a 2007), la crisi econòmica global ha impactat en la regió, principalment a través de tres vies diferents. La primera, a través de la dràstica reducció de les exportacions i la baixada dels seus preus. La segona, mitjançant la disminució del volum de les remeses que rep la regió i que havien anat guanyant pes i importància per sustentar la demanda interna en les economies d’aquests països. I, finalment, a través de la reducció de les inversions rebudes. Com a resultat d’això, es preveu una contracció important de l’activitat que acabarà revertint en un lleuger augment de la pobresa i en una destrucció de llocs de treball, tant en quantitat com en qualitat.

A diferència de crisis anteriors i malgrat les importants carències encara presents a la regió (alts nivells d’inequitat, incapacitat recaptatòria, manca d’inversió i baixos nivells de productivitat, entre d’altres), l’impacte d’aquesta crisi econòmica i financera global sobre les economies llatinoamericanes ha estat delimitat. En aquesta ocasió, la inflació no s’ha disparat, la posició fiscal dels països de la regió no s’ha vist críticament alterada (malgrat els paquets d’estímul desplegats), els nivells de deute amb prou feines van augmentar, i el que resulta potser més important, la credibilitat aconseguida per aquests països durant aquest període amb prou feines s’ha vist minvada, i fins i tot en alguns casos, s’ha enfortit. Tot apunta que Amèrica Llatina experimentarà un ajust de curta durada, fet inusual en períodes contractors anteriors. A diferència d’aquell moment, la regió sembla haver aprofitat aquest període previ de bonança per fer els “deures” i ha aconseguit reforçar els seus “fonamentals”, tant a escala macroeconòmica com financera, cosa que ha redundat en baixos graus de vulnerabilitat. Malgrat aquests avenços, convé no baixar la guàrdia en l’àmbit social i aprofitar aquesta oportunitat per avançar en aquest àmbit i consolidar les millores aconseguides en matèria d’estabilitat macroeconòmica.

Durant la segona jornada, dedicada a debatre sobre la innovació, el coneixement i les noves tecnologies, Javier Santiso, director del Centre de Desenvolupament de l’OCDE va esbossar la situació d’Amèrica Llatina en relació amb aquest tema; i Mario Cimoli, oficial a càrrec de la Divisió de Desenvolupament Productiu i Empresarial de la CEPAL, va analitzar el seu impacte sobre la productivitat i competitivitat. A més de destacar el retard de la regió pel que fa a penetració com també la falta de finançament i capital humà, fet que desemboca en una important bretxa digital, es va posar un èmfasi especial en la necessitat d’avançar en millores metodològiques que permetin superar els instruments clàssics de mesurament utilitzat. De la mateixa manera, es va destacar la necessitat d’una política activa per part dels estats en la promoció de la R+D+i a causa de les distorsions associades.

Finalment, el seminari va acabar amb una taula rodona on es va parlar sobre les necessitats presents a la regió i es van exposar diferents iniciatives de promoció de la R+D+i en l’àmbit espanyol. En aquesta taula rodona van intervenir: Lourdes Casanova, professora del Departament d’Estratègia d’INSEAD; José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica Latinoamérica; Pedro Luis Uriarte, president de l’Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque); Carme Botifoll i Alegre, directora general d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya; i Elías Atienza, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Durant el debat, es va reforçar la idea que la promoció de la R+D+i ha d’involucrar tant el sector públic com el sector privat (encara molt absent a Amèrica Llatina). Així mateix, la proposta del dia anterior, realitzada per Alicia Bárcena, relativa a la importància de la banda ampla com a bé públic global va reprendre l’interès de ponents i audiència. Aquesta demanda en particular serà traslladada a la Cimera Iberoamericana.

............................................................................................

.

>> Conclusiones Agenda de Desarrollo Iberoamericana 2009

Informació relacionada:

>> Activitat [13-14/11/2009]: Seminario ADI. Innovación y conocimiento en América Latina

>> Programa Seminario

>> CIDOB en els Mitjans [16/11/2009]: El País. La banda ancha, bien público, por Joaquín Estefanía

Ponències:

>> Coyuntura económica y social en América Latina. Alicia Bárcena

>> La Crisis y América Latina: Efectos y Perspectivas. Vittorio Corbo

>> América Latina bajo el prisma de la crisis global. Sonsoles Castillo

>> Latin America and the Global Crisis. Víctor Gaspar

>> Promoting Innovation in Latin America. Javier Santiso

>> Acumulación y diversificación de capacidades tecnológicas: políticas e incentivos. Mario Cimoli

>> Fomento de la Innovación en América Latina. José Luis Machinea

>> Emerging Multinationals as drivers of innovation. Lourdes Casanova

>> Telefónica. La innovación adaptada a Latinoamérica. José María Álvarez Pallete

>> Corporación Tecnológica de Andalucía. “Una alianza estratégica para la Innovación”. Elías Atienza

............................................................................................

Patrocinen:

logos_adi_patrocinen

Organitzen:

logos_adi_organitzen

Imatges