Turisme: perspectives locals i tendències globals

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28 de maig 2015

"No hi ha experts en turisme, tots som estudiants". Aquestes paraules d'Agustín Santana posen de manifest l'actitud amb què els participants al seminari "Turisme: perspectives locals i tendències globals" van abordar el fenomen del turisme en les seves múltiples facetes per situar moments, experiències i pràctiques turístiques en contextos diversos. Durant la jornada organitzada el passat 21 de maig pel CIDOB, amb el suport del programa Europe for Citizens, es van plantejar qüestions com "si el turista quan viatja és viatger o alguna cosa més", o si en l'actualitat "el turista ha passat a ser un mer consumidor".


 

El seminari va tenir lloc en un moment en què el turisme pren protagonisme i rellevància tant en el debat polític com a la resta de la societat civil. Segons l'OMT, en 2014 1.138 milions de turistes van viatjar a l'estranger. En aquest context, l'objectiu principal de la jornada va consistir en debatre sobre la situació actual del sistema turístic des de les diferents disciplines d'estudi que aborden aquesta tendència, per tal de generar una posada en comú interdisciplinària de l'actual situació del turisme dins dels processos globals i així, afavorir una millor i més flexible comprensió.

La trobada estava dirigit a un públic majoritàriament representat per tècnics, acadèmics, investigadors i professionals de l'activitat turística i va comptar amb la participació de ponents amb diferents perfils acadèmics, tots ells determinants per a l'estudi i la comprensió d'aquest complex sistema. Els diferents enfocaments disciplinaris des de l'economia, la geografia, l'antropologia, el dret, els estudis d'oci i turístics, van ajudar a analitzar el polifacètic fenomen turístic abordant qüestions referents a la índole polític-legal, a la mobilitat turística a les ciutats i en els contextos urbans, i els significats culturals que l'activitat turística genera entre els actors implicats.

La jornada es va dividir en tres sessions: "Turisme i drets: turistes, amfitrions, consumidors"; "Mobilitat i escenaris turístics" i "Cultures turístiques: interacció i experiència" que van constituir els eixos temàtics de la jornada.

El seminari va posar en relleu la complexitat d'abordar el turisme i el repte que suposa per a les destinacions i els seus habitants el acollir a milers de turistes cada any. Durant la introducció, Yolanda Onghena, investigadora sènior del CIDOB, va assenyalar com el turisme és el producte d'una confluència d'elements múltiples que han de ser situats en entorns polítics, econòmics, culturals i socials determinats.

En aquest sentit, un dels aspectes que va abordar la jornada, és el contrast entre el dret turístic, el dret del turisme i el dret al turisme, i es va destacar la necessitat d'una "Turisprudencia". Les ponències de la jornada van posar el focus també en els perfils dels turistes i els nous tipus d'experiències turístiques. Referent a això, es va apuntar que "el turista és un il·lustre desconegut i un revolucionari que en no poder canviar el món, canvia de món" i la mobilitat turística no és un canvi de lloc sinó un canvi en la percepció del lloc. En aquesta línia, va quedar subratllat que estem presenciant un "turisme genèticament modificat" i actualment "l'obsessió per la seguretat" ha fet que es pugui parlar d'un "turisme militaritzat". Si "el turisme canvia" i es generen "noves hospitalitats" davant els recents escenaris i debats sobre el fenomen turístic, és inevitable que es pugui parlar d'un "gir dels estudis turístics".

La jornada suposa una posada en comú de les diferents anàlisis i perspectives entorn al fenomen turístic, i constitueix l'inici d'un debat que queda obert per ajudar-nos a comprendre cap a on va el turisme.

Imatges