«Més que investigació»: repàs d'una aposta per la interdisciplinarietat

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26 de juny 2015

«Més que investigació» va ser el títol d'una sessió oberta del Fòrum de joves investigadors en dinàmiques interculturals, que va convocar el passat 18 de juny al CIDOB a professorat i joves investigadors per pensar i debatre la feina feta fins ara en aquest espai i veure com continuar en el futur. 


«Més que investigació» va ser el títol d'una sessió oberta del Fòrum de joves investigadors en dinàmiques interculturals, que va convocar el passat 18 de juny al CIDOB a professorat i joves investigadors per pensar i debatre la feina feta fins ara en aquest espai i veure com continuar en el futur. El Fòrum va començar fa més de 10 anys com una reflexió conjunta oberta a doctorands amb interès en un espai participatiu on podien plantejar dubtes, intercanviar literatura i compartir inquietuds. Amb el temps, aquest espai es va transformar en un Fòrum per a la Recerca-Transformació (ForIT), posant l'accent en la dimensió interdisciplinària i transnacional, i proposant un treball que recollís les inquietuds dels joves investigadors que queden al marge de la tesi o el treball de recerca.

En el marc de la sessió «Més que investigació», es va presentar també la monografia En tránsito: voces, acciones y reacciones, resultat del treball realitzat pels participants de l'edició del Fòrum 2013-2015, és a dir, d'un procés d'intercanvi d'idees, inquietuds i experiències d'un grup de joves investigadors i investigadores predoctorals de disciplines tan diverses com la comunicació social, l'economia, l'antropologia, la sociologia o la ciència política. Els articles que composen aquesta monografia tenen un eix comú: descriuen experiències o realitats que podríem definir com «en trànsit». Les persones que donen cos a aquestes realitats es topen i conviuen amb sistemes de poder –formes de dominació, categoritzacions de gènere, edat, religió o ètnia– a través dels quals transiten buscant, de forma més o menys conscient, espais en els quals tingui cabuda la seva pròpia existència, accionant mecanismes que possibilitin les seves identitats i pertinences, que en el context actual no poden ser sinó múltiples.

En el debat entre professorat, participants i estudiants interessats que va tenir lloc durant la sessió, es va destacar del Fòrum el seu caràcter participatiu i autogestionat, així com els aprenentatges relacionats, entre d'altres, amb el treball en equip, útils per a la vida acadèmica i professional; es va parlar fins i tot del Fòrum com un espai d'empoderament de l'estudiant, que veu reforçat el seu treball per altres formes de seguiment de les seves tesis fora de l'àmbit acadèmic. En aquest sentit, vol dir fins i tot una ruptura de la contextualitat acadèmica estricta –i europea–, per ser un grup tant de disciplines com de procedències diverses. Dues característiques diferencien al Fòrum d'altres espais dins de l'àmbit universitari, i aquestes es relacionen amb el fet de desenvolupar-dins d'un think tank: d'una banda, permet una discussió entre disciplines; de l'altra, obliga a tenir en compte les pràctiques i experiències per a reinterpretar les dinàmiques i interaccions entre cultures.

Hi va haver així mateix propostes concretes per a la consolidació de l'espai sense que aquest perdi la seva espontaneïtat. A tall d'exemple, algunes d'aquestes propostes es centraven en formes d'articular la col·laboració amb les universitats, així com la vinculació del Fòrum amb altres agents socials o espais d'investigació fora de l'àmbit universitari, o l'obertura a altres àrees a més de les ciències socials i humanitats, o a la participació d’investigadors i investigadores post-doctorals o no necessàriament vinculats a una investigació doctoral. Finalment, es va parlar de la projecció cap a fora del Fòrum a través de la xarxa d'ex membres que han tornat als seus països/universitats i sobre la possibilitat d'organitzar activitats conjuntes, coeditar publicacions, replicar l'espai en altres països, etc . El caràcter transnacional del Fòrum ha estat tradicionalment una de les seves fortaleses; mostra del potencial abast territorial del Fòrum és el fet que als testimonis presencials es sumessin a la sessió altres virtuals de membres i exmembres del Fòrum, des de llocs tan diversos com Medellín, Brighton, Berlín, Yucatán o Ciudad Juárez. Per tancar la sessió, Jordi Bacaria, director del CIDOB va parlar de la voluntat de continuar amb el projecte del Fòrum en el que significa de foment a la investigació. L'activitat va finalitzar amb la continuació de la discussió en un ambient més informal, acompanyada d'un vermut a la terrassa del CIDOB. Des d'aquesta institució es treballa ara per recollir les diferents idees sorgides en la sessió i buscar la millor forma per a la continuïtat del Fòrum.

Imatges