La cooperació descentralitzada i l’eficàcia de l’ajut

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 03/12/2009

El dia 26 de novembre, CIDOB va acollir un taller de treball sobre la cooperació descentralitzada i l’agenda de l’eficàcia de l’ajut, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària de la Generalitat de Catalunya.


El dia 26 de novembre, CIDOB va acollir un taller de treball sobre la cooperació descentralitzada i l’agenda de l’eficàcia de l’ajut, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària de la Generalitat de Catalunya. Nombrosos experts i representants de diferents entitats de cooperació del nostre entorn van reflexionar i debatre durant tot el matí sobre la millor manera per fer efectius els principis de la Declaració de París i el Programa d’acció d’Accra a la cooperació catalana. Les seves aportacions serviran per al futur document de posicionament de la Generalitat de Catalunya sobre l'eficàcia de l’ajut i per a l’elaboració del nou Pla director de cooperació per al desenvolupament 2011-2014.

logo_accd

............................................................................................

Informació relacionada:

>> Declaración de París

>> Programa de acción de Accra

>> ECOSOC. Report of the first development cooperation forum 2008

...........................................................................................

Imatges