I Seminari de l’Agenda de Desenvolupament Africà

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 03/07/2009

El passat 29 de juny, el Castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis, va acollir el primer seminari de l’Agenda de Desenvolupament Africà (ADA) amb el títol “Integració Regional a Àfrica: èxits i perspectives”.


El passat 29 de juny, el Castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis, va acollir el primer seminari de l’Agenda de Desenvolupament Africà (ADA) amb el títol “Integració Regional a Àfrica: èxits i perspectives”. Aquesta primera trobada ha posat sobre la taula el retorn necessari a una “agenda tradicional” de desenvolupament que inclogui l’augment de la capacitat productiva i industrial, i instruments socials basats en la solidaritat (equitat de gènere, salut, educació), davant els models d’obertura comercial, que s’han prioritzat fins ara. Els recursos econòmics suposen una gran limitació en l’aplicació nacional dels compromisos regionals, però s’ha insistit en la importància de continuar en el camí de la consolidació institucional, reconeixent el paper central de l’Estat en el disseny i seguiment de polítiques i en els processos de presa de decisions.

Per primera vegada a Catalunya s’han reunit especialistes (tant del món acadèmic com del polític) procedents de diversos països de l’Àfrica Subsahariana (Sud-àfrica, Zàmbia, Sudan, Senegal, Madagascar...) per presentar els seus treballs, investigacions i idees sobre els processos d’integració regional en el continent i respondre a les preguntes dels assistents; es va crear un interessant debat que va incloure diverses qüestions que van ajudar a comprendre tant els èxits aconseguits fins al moment com els actuals.

Les ponències es van estructurar en tres panels. El primer va situar històricament els processos d’integració regional en el continent, evidenciant la multiplicitat i el solapament de les diferents iniciatives en aquest sentit. Així mateix, els panelistes van ressaltar que la qüestió comercial ha estat fins ara prioritària, deixant de banda molts altres aspectes determinants per a la consecució d’un adequat procés d’integració regional per al desenvolupament. El segon panel va analitzar les implicacions que aquests processos tenen per al creixement econòmic i el desenvolupament i va advocar per impulsar elements relacionats com la seguretat, la reforma institucional, la creació de capacitats i les polítiques d’industrialització. Finalment, en el tercer panel es van revisar els mecanismes per a l’aplicació dels acords regionals a escala nacional, i es van destacar les limitacions derivades de constriccions econòmiques i institucionals.

La Fundació CIDOB i Casa Àfrica, en col•laboració amb la Comissió Econòmica per a l’Àfrica de Nacions Unides (UNECA), han promogut aquesta primera iniciativa anomenada Agenda de Desenvolupament Africà (ADA), obrint així un espai, que reflexionarà i analitzarà regularment diferents aspectes fonamentals del desenvolupament d’aquest continent.

...................................................................................

>> Documento: Síntesis del Seminario

...................................................................................

Imatges