Els vincles entre migració i desenvolupament a debat

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 29/04/2009

La Fundació CIDOB participa en el seminari EADI sobre cooperació internacional i desenvolupament des d’una perspectiva espanyola i europea


EADI (Associació Europea d’Instituts de Formació i Investigació per al Desenvolupament) va celebrar la seva reunió anual a Madrid el passat 24 d’abril. En aquest marc, els membres espanyols de la xarxa, de la qual forma part la Fundació CIDOB, van organitzar el seminari “European perspectives for International Development”.

La cita va estar orientada principalment a comparar les agendes de cooperació internacional des de la perspectiva europea i espanyola, i a establir i aprofundir els llaços entre els centres d’estudi que treballen sobre temes de desenvolupament. Anna Ayuso i Gemma Pinyol (Fundació CIDOB) van coordinar el grup de treball sobre Migració i Desenvolupament en què van participar Jaime Atienza (Intermón-OXFAM), Sara Bayés (FIIAPP), Marta Carballo (IUDC-UCM) i Beatrice Knerr (Universitat de Kassel). Aquests van debatre sobre els vincles entre migracions i desenvolupament, posant un èmfasi especial en la fuga de cervells, la funció de les diàspores com a agents de desenvolupament, el paper de les remeses i la instrumentalització de la cooperació al desenvolupament.

El seminari també va tractar temes com la eficàcia de l’ajuda al desenvolupament, el finançament internacional per al desenvolupament i els desafiaments de la cooperació internacional el 2010, un tema especialment rellevant en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea de 2010.

Imatges