Cooperació Descentralitzada i Eficàcia de l’Ajut – Avenços i reptes dels actors sub-estatals a l’agenda de cooperació post-Busan

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 11/04/2012

La Iniciativa ART del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), CIDOB, les principals xarxes mundials de governs locals i regionals (CGLU i ORU-FOGAR) així com una multiplicitat d’actors de la cooperació descentralitzada (CD), van tornar a reunir-se el passat 23 de març a Barcelona, amb representants de les principals organitzacions multilaterals que impulsen el debat sobre l’eficàcia de l’ajut al desenvolupament a nivell internacional, com l’OCDE i ONU DAES, per preparar el camí cap al Tercer Fòrum sobre Cooperació al Desenvolupament (FCD) del Consell Econòmic i Social de l’ONU (ECOSOC) que tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol a Nova York.


La Iniciativa ART del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), CIDOB, les principals xarxes mundials de governs locals i regionals (CGLU i ORU-FOGAR) així com una multiplicitat d’actors de la cooperació descentralitzada (CD), van tornar a reunir-se el passat 23 de març a Barcelona, amb representants de les principals organitzacions multilaterals que impulsen el debat sobre l’eficàcia de l’ajut al desenvolupament a nivell internacional, com l’OCDE i ONU DAES, per preparar el camí cap al Tercer Fòrum sobre Cooperació al Desenvolupament (FCD) del Consell Econòmic i Social de l’ONU (ECOSOC) que tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol a Nova York.

Malgrat el pas endavant que ha suposat el quart Fòrum d’Alt Nivell sobre l’Eficàcia de l’Ajut (FAN-4), que es va celebrar a Busan (Corea del Sud) l’any passat, pel reconeixement del paper dels actors sub-estatals en aquest àmbit, va ser unànime la idea dels presents al Seminari sobre la necessitat de continuar treballant activament en l’aliança creada abans del FAN-4 per la inclusió de la CD a l’agenda post-Busan. El repte a partir d’ara és aconseguir una representació institucional, no només a l’Agenda de l’eficàcia de l’ajut sinó en tota l’Agenda internacional del desenvolupament. Així mateix, es va assenyalar la importància de que principis de la Declaració de París com la gestió per resultats, la mútua responsabilitat i el monitoratge i l’avaluació han de ser aprofundits i treballats des d’una perspectiva territorial. A les discussions i al debat va estar sempre present la realitat canviant al panorama internacional degut a la crisi i l’entrada dels actors emergents a l’agenda de l’eficàcia. De la mateixa manera, es va destacar la necessitat de fer un esforç per incloure la visió dels actors descentralitzats del sud en aquesta aliança de treball.

Després de les paraules de benvinguda i d’agraïment dels representants de les diferents institucions presents a l’acte, Eduardo González, Assessor Polític de Cooperació al Desenvolupament de l’OCDE, va obrir la primera Taula assenyalant els principals resultats de Busan i oferint detalls del procés que ara s’inicia de la mà del Global Partnership for Effective Development Cooperation, que ha de liderar-lo en substitució del Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF). Així mateix, va aportar algunes claus sobre la participació dels governs sub-estatals en els comitès i reunions d’aquest Global Partnership. Daša Šilović, Assessora Especial de l’Administradora Assistent de PNUD (BERA), va reconèixer el valor afegit que aporten els governs locals i regionals a l’apropiació inclusiva, a l’enfortiment de la rendició de comptes domèstica/mútua i a l’assoliment de resultats. També va destacar l’important rol que poden jugar a la cooperació sud-sud i triangular mitjançant la transferència de coneixement i know-how.

Continuant les intervencions de la primera Taula, Guadalupe Moreno, Responsable de Planificació, Seguiment i Avaluació de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i representant a ORU-FOGAR, va alabar els resultats d’aquest procés d’aliança creat abans de Busan, que va aconseguir aglutinar a varis actors amb un missatge únic, però divers, i que va finalitzar amb un Side Event al FAN-4 i amb una declaració conjunta. Aquest procés va servir per reflexionar en clau d’oportunitats sobre el rol diferenciat però complementari de cadascun dels actors, i sobre la contribució dels governs sub-estatals, les seves xarxes i les organitzacions multilaterals com el PNUD en l’aprofundiment de l’agenda de l’eficàcia. Por la seva banda, Neus Gómez, Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, va destacar els reptes, que segons el seu criteri, emergeixen de Busan, com la incorporació dels actors sub-estatals dels països socis en aquest procés d’aliança i la recuperació del suport de la ciutadania als països donants. A continuació, Hubert Julien-Laferrière, Vicepresident del Grand Lyon, Concejal Municipal de Lyon i Presidente de la Comissió Cooperació Descentralitzada del CGLU, es va mostrar bastant optimista respecte al futur malgrat la incertesa que existeix sobre la manera d’incorporar a les autoritats sub-estatals al nou esquema de treball de l’agenda post-Busan, un cop desaparegui el WP-EFF. Finalment, Lurdes Gómez, Especialista de Programa de la Iniciativa ART PNUD, va oferir aquesta iniciativa per acompanyar el procés d’aliança dels actors sub-estatals de cooperació al desenvolupament, aportant pràctiques i evidències, i ajudant a que el missatge polític que emani sigui legítimament reconegut.

Les intervencions de la segona Taula es van iniciar amb Monica Nogara, Oficial d’Afers Econòmics de l’Oficina de Suport i Coordinació de l’ECOSOC (ONU DAES), que va explicar alguns detalls de l’organització del FCD. En aquest sentit, tindrà lloc un panel dedicat a la CD la tarda del 6 de juliol, que es centrarà principalment en fets i bones pràctiques en l’àmbit del desenvolupament sostenible. Posteriorment al FCD també està previst realitzar un estudi i celebrar un Expert Group Meeting sobre CD. La voluntat de DAES és la de comptar amb els actors sub-estatals i la iniciativa ART-PNUD per definir l’agenda i els participants en aquest espais.

En segon lloc, Renske Steenbergen, Oficial d’Afers Internacionals de l’Associació de Municipis Holandesos (VNG) i membre del Grup de Treball sobre Enfortiment de Capacitats del CGLU, va detallar alguns dels resultats d’un estudi fet sobre la cooperació al desenvolupament dels governs locals. Entre les fortaleses i oportunitats va destacar la seva proximitat als ciutadans, l’eficiència en la implementació dels seus projectes i l’augment de l’interès dels donants per treballar amb governs locals del sud. Entre les seves debilitats i amenaces va assenyalar l’absència d’un treball estratègic, la manca de continuïtat dels càrrecs polítics i la reducció progressiva dels fons.

A continuació, Mohamed Sefiani, Alcalde de Chefchaouen, Regió de Tànger-Tetuan, al Marroc i Julio Portieles, Assessor Tècnic Principal del Programa ART-PNUD a l’Equador, van explicar les seves experiències i bones pràctiques de treball multinivell i amb multiplicitat d’actors del territori, sempre amb el suport de la iniciativa ART. Finalment, Felipe Llamas, Director de l’Àrea de Multilateral i Xarxes del Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat Internacional (FAMSI) i Pere Trias, Secretari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), van oferir la seva visió sobre la CD i van destacar algunes iniciatives portades a terme des de la xarxa de municipis de cooperació internacional que representa cadascun d’ells.

La sessió de la tarde va tenir per objectiu marcar l’agenda de treball a curt termini i distribuir les tasques dels membres d’aquesta aliança de CD. Es va proposar fer un esforç per incorporar a més representants del sud en aquesta xarxa de treball i desenvolupar un full de ruta fins a juliol de 2012, vinculada també a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Rio+20), que tindrà lloc del 20 al 22 de juny d’aquest mateix any.

>>Informe del seminari

>> Activitat relacionada

>> Dossier Busan


El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-LA, el Foro Global de Asociaciones de Regiones (ORU-FOGAR), la Generalitat de Cataluña, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la Iniciativa ART y CIDOB

Imatges