Representants de les principals xarxes de ciutats aposten per teixir aliances per potenciar el rol de les ciutats a nivell internacional

CIUTATS I METRÒPOLIS GLOBALS - 09/07/2018

El CIDOB ha organitzat una trobada entre els principals operadors de l’ecosistema global de xarxes de ciutats i experts acadèmics que aspira a convertir-se en un espai de diàleg anual 


Les ciutats s’han consolidat com a actors de primer ordre de l’escenari internacional i és través de les xarxes que operen de forma organitzada per tal de projectar-se i incidir en les agendes globals, defensar els seus interessos, promoure les seves necessitats i trobar solucions als problemes compartits. Amb l’objectiu d’analitzar la dinàmica canviant de l’ecosistema de les xarxes de ciutats durant els últims anys, CIDOB ha organitzat aquest dimarts 3 de juliol el seminari Repensar l’ecosistema de xarxes internacionals de ciutats: reptes i oportunitats. La trobada, que ha reunit les principals operadores de l'ecosistema global de xarxes de ciutats, ha posat el focus en com operen les principals plataformes, quina influència tenen en les agendes globals, quins serveis ofereixen als seus socis i com coordinen els seus esforços.  

Xarxes de ciutats emergents versus xarxes tradicionals

Aquesta trobada organitzada pel CIDOB s’ha celebrat en un moment complex en què la centralitat del fenomen urbà ha fet que emergeixin noves plataformes de ciutats  –com 100 Resilient Cities o C40, entre d’altres– majoritàriament finançades per grans fundacions filantròpiques com Bloomberg i Rockefeller, que tracten d’ocupar part d’un ecosistema  abans reservats a les xarxes “tradicionals” —com UCLG, Metropolis o Eurocities— impulsades i finançades des de fa anys per les pròpies ciutats. Es tracta d'estructures amb pressupostos elevats, equips molt professionalitzats i estratègies de comunicació molt potents “que atrauen als principals alcaldes del planeta i funcionen com un club tancat” ha assenyalat Agustí Fernández de Losada, director del Programa Ciutats Globals del CIDOB i coordinador del seminari.  

Els diferents experts reunits a Barcelona han posat de manifest els riscos i les oportunitats que comporta aquesta reconfiguració de l’ecosistema internacional de xarxes:  

  • Els riscos es vinculen a una dispersió d’esforços, falta de complementarietat i descoordinació que es poden traduir en problemes d’interlocució davant dels organismes internacionals impulsors de les principals agendes globals.  
  • En el terreny de les oportunitats se situen l’aparició de noves formes d’abordar la presència internacional de les ciutats en espais oberts a aliances amb altres actors clau per a impulsar millors polítiques urbanes.      

Teixir aliances per potenciar el rol de les ciutats

Durant la trobada s’ha ressaltat la necessitat d'impulsar una nova generació de partenariats entre les pròpies xarxes, amb universitats i centres de recerca que produeixen coneixement, i amb organitzacions de la societat civil i del sector privat. Aquestes aliances també s’han d’estendre a organitzacions internacionals i governs nacionals ja que són ells els que, encara ara, tenen la facultat de canviar el sistema de governança internacional i facilitar que les ciutats disposin d’un espai en la taula global.  

També s’ha subratllat la importància de democratitzar les estructures de governança de les xarxes fent-les més transparents i orientades a retre comptes, així com la necessitat d'apropar-se als ciutadans i als operadors locals per tal d’estar en contacte amb les seves necessitats, interessos i aspiracions.  

La trobada ha tingut una molt bona acollida entre els participants i s’està valorant la possibilitat de convertir-la en un espai de diàleg anual entre els diferents operadors vinculats a les xarxes. Els resultats i les conclusions de la conferència és recolliran en una publicació de la col·lecció Monografies CIDOB que sortirà a finals d’aquest any.    

Aquest seminari s’emmarca dintre del Programa Ciutats Globals del CIDOB que compta amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona i que té com a principal objectiu construir una agenda de recerca orientada a proposar solucions innovadores als reptes reals que comparteixen les ciutats.