CIDOB s’endisa en l’estudi de les ciutats globals

CIUTATS I METRÒPOLIS GLOBALS - 22 de maig 2018

El nou programa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i aspira a convertir Barcelona en un referent internacional en l’estudi de les ciutats globals


“Un espai plural i innovador de debat per pensar de manera creativa i amb sentit crític el projecte de ciutat que volem construir en la propera dècada”. Amb aquestes paraules Gerardo Pisarello, primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, ha manifestat la importància de repensar les ciutats globals i reflexionar sobre el fet urbà durant l’acte de presentació del Programa Ciutats Globals del CIDOB (PCG) que ha tingut lloc aquest matí. Pisarello ha explicat que es tracta d’una iniciativa compartida entre l’Ajuntament de Barcelona i el CIDOB amb l’objectiu de construir una agenda de recerca orientada a proposar solucions innovadores als reptes reals que comparteixen les ciutats. Pisarello també ha destacat la necessitat d’ajudar “les urbs a pensar de forma crítica com poden afrontar les exigències immediates més enllà de les polítiques del dia a dia dels municipis, i dels seus cicles polítics” i ha remarcat la importància de fer-ho des de Barcelona, “una ciutat que s’implica en aquestes qüestions, amb llarga tradició de reflexió urbana, i que porta al seu ADN la generació d’espais de pensament”.  

Agustí Fernández de Losada, director del Programa Ciutats Globals del CIDOB, ha assenyalat la pertinència d’aquesta nova línia de recerca –sobretot tenint en compte que actualment més de la meitat de la població mundial es concentra en ciutats– perquè la “globalització impacta en les ciutats i el fet urbà incideix en els processos de globalització”. També ha apostat per l’empoderament de les ciutats i la necessitat d’accedir i compartir coneixement per fer front als reptes compartits per les ciutats.   

Eva Garcia Chueca, coordinadora científica del Programa, ha repassat alguns exemples de bones pràctiques d’altres ciutats, especialment a l’Amèrica Llatina, com el posat en marxa a Montevideo (Uruguai) per feminitzar la política i tenir cura dels diferents col·lectius que viuen a les ciutats.     

Noves mirades sobre les Ciutats Globals: municipalisme internacional i dret a la ciutat  

El PCG proposa aproximar-se a l’estudi de les ciutats globals a partir d’una doble mirada. Una primera s’endinsa en la projecció internacional de les ciutats, en la configuració d’un nou municipalisme internacional que aposta perquè les ciutats transcendeixin les fronteres i generin aliances entre elles per compartir solucions i incidir en les agendes globals. La segona aborda el concepte de “dret a la ciutat” com a paradigma que articula una nova relació entre la ciutat i els ciutadans basada en els principis de justícia social i espacial, igualtat, democràcia i sostenibilitat.  

Gentrificació i financiarització de la ciutat i de l’habitatge; violències urbanes; transició energètica; migracions; governança i agendes globals i bens comuns són algunes de les prioritats temàtiques del Programa Ciutats Globals del CIDOB per als dos propers anys.  

El programa compta amb un Consell Assessor, un òrgan consultiu que oferirà assessorament sobre les diferents línies de recerca del programa i contribuirà a la seva reflexió. El Consell està format per 16 experts –8 homes i 8 dones– entre els quals hi ha la sociòloga Saskia Sassen, referent internacional en l’estudi de les ciutats globals, el professor Manuel Castells i la presidenta de HIC, Lorena Zárate.    

L’acte de presentació del Programa Ciutats Globals del CIDOB ha suposat també la reinauguració de l’edifici de la Capella dels Infants Orfes, un espai que el CIDOB havia ocupat anteriorment i que ara torna a recuperar per acollir aquest laboratori d’idees sobre les ciutats globals.

>> Dossier de Premsa del Programa Ciutats Globals 

Imatges