Revista CIDOB d’Afers Internacionals puja al quartil Q2 a l’índex SJR

CIDOB - 17 de maig 2021

 


Revista CIDOB d’Afers Internacionals puja al quartil Q2 a l’índex SJR (SCImago Journal & Country Rank) 2020, en la categoria de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. SJR és un portal d’avaluació de revistes científiques i països basats en la informació continguda a la base de dades Scopus (Elsevier). La puntuació obtinguda, a més, situa Revista CIDOB d’Afers Internacionals a la posició número 8 de les 36 revistes d’Iberoamèrica seleccionades en aquesta categoria.