Revisió del Pla Director del CIDOB (2019-2021)

CIDOB - 20/12/2019


CIDOB, centre de pensament global

El pensament internacional mai ha estat tan necessari, ni ha estat tan qüestionat. Dos fenòmens paral·lels incideixen avui en la tasca i la raó de ser dels think tanks com a actors centrals de l’ecosistema de les idees. D’una banda, el món es fa més petit i, alhora, augmenta la interpel·lació dels esdeveniments internacionals a la vida diària de les persones. La politització de la política europea i internacional està reconfigurant l’agenda d’un nombre creixent d’actors, governs i institucions. Això condueix a un major interès de la ciutadania per aquests assumptes i genera oportunitats creixents per augmentar la incidència i la rellevància dels centres de pensament. Així doncs, l’anàlisi informada hauria de ser avui un valor en alça.

D’altra banda, augmenten la polarització i la contestació pública i política dels experts. L’onada populista, les tendències autoritàries en molts llocs del món i les eines de desinformació qüestionen el valor de l’anàlisi social. Creixen les veus que proclamen que el coneixement expert ha de deixar lloc a la política de les emocions, i això es tradueix en una crisi dels intermediaris que connecten política i coneixement, entre ells els think tanks i els mitjans de comunicació. La contestació dels experts i del coneixement emergeix, doncs, com un risc per als centres de recerca.

Aquests riscos i aquestes oportunitats situen els think tanks a l’epicentre del debat públic i ofereixen un nou marc per a la reinvenció del sector. A mesura que augmenten tant la necessitat de coneixement com la seva contestació, cal promoure la rellevància i l’impacte social dels centres de pensament. Partint de la seva tradicional missió consistent a vincular política i anàlisi, els think tanks tenen avui el repte d’assegurar una millor connexió entre coneixement i societat. Amb aquesta finalitat, el CIDOB es constitueix com un bé públic que contribueix a generar millor coneixement, difusió i incidència del pensament global.

Missió i valors del CIDOB

El CIDOB és un centre de recerca que, basant-se en criteris d’excel·lència i rellevància, té com a objectiu l’anàlisi de les qüestions globals que afecten les dinàmiques polítiques, socials i la governança des de l’àmbit internacional al local.

Com a institució independent, reconeguda i amb una àmplia trajectòria històrica, el CIDOB persegueix l’excel·lència i el rigor de les seves anàlisis, publicacions i projectes. Pretén ser un instrument útil per a la societat, assegurar l’accés obert al coneixement i promoure l’estudi dels temes internacionals que afecten la vida diària dels ciutadans. Així mateix, el CIDOB persegueix la rellevància i l’impacte social de la seva recerca i acompanya les demandes i la necessitat d’informació internacional de les institucions públiques, mirant d’incidir en els processos de presa de decisions i oferint visions alternatives.

El CIDOB també promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals. La innovació en la investigació passa també per l’obertura de noves línies de recerca d’acord amb les transformacions socials actuals.

Des de Barcelona, el ​​CIDOB analitza la incidència del fet internacional en l’àmbit local, i la definició i la construcció del fet internacional a partir de l’àmbit local. En les seves publicacions i activitats es prioritzen la rellevància temàtica i l’anàlisi dels aspectes de l’agenda internacional que desperten un major interès a Barcelona, ​​Catalunya, Espanya i Europa.

El CIDOB pretén també mobilitzar un nombre rellevant d’actors socials, apropant-se a nous públics i treballant en xarxa amb institucions públiques i de la societat civil. El seu objectiu és seguir sent un centre europeu i internacional de referència en l’estudi de la política global, però també un punt de trobada i una finestra al món.

>> Revisió del Pla Director del CIDOB (2019-2021)