L’Open European Dialogue, seleccionat per l’OCDE com a exemple d’innovació al sector públic

CIDOB - 19/10/2021

L’Open European Dialogue és una plataforma que connecta a responsables polítics europeus independentment de la seva afiliació política i país de procedència. Aquesta iniciativa, liderada per cinc think tanks i fundacions europees entre les quals es troba el CIDOB, ha estat inclosa com a cas d’estudi en un informe de l’OCDE sobre innovació governamental transnacional.


L’Observatori de la Innovació al Sector Públic de l’OCDE ha designat l’Open European Dialogue (OED) com a exemple de bones pràctiques en aquest àmbit gràcies a la seva tasca de promoció del diàleg transfronterer entre polítics procedents de diferents països europeus i pertanyents a diversos partits i nivells de govern.

L’OED proporciona una plataforma de diàleg políticament neutral per a una cooperació informal, horitzontal i transfronterera entre responsables polítics. Aqueta plataforma ofereix un espai per a que a més de 200 polítics “discuteixin diferents temes, posin a prova els seus punts de vista, construeixin relacions personals i entrin en contacte amb una àmplia diversitat d’opinions”, segons l’Observatori de la Innovació al Sector Públic de l’OCDE, que ha inclòs a l’OED com a cas d’estudi al seu informe sobre la innovació governamental transnacional.

Aquesta iniciativa es va engegar el 2015 de la mà del CIDOB i altres quatre think tanks i fundacions europees líders en la matèria: German Marshall Fund of the United States (GMFUS), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Istituto Affari Internationali (IAI) i Stiftung Mercator. El projecte també rep el suport de les fundacions King Baudouin i Roberth Bosch, i compta amb APROPOS-Advancing Process in Politics com a soci de processos.

La finalitat de l’Open European Dialogue és pal·liar la manca de comunicació i diàleg entre polítics europeus mitjançant l’establiment d’una plataforma permanent que els permeti comunicar-se, intercanviar idees, proposar solucions i assolir acords transfronterers de manera més fluïda. L’objectiu a mig termini és que siguin els propis membres qui gestionin aquesta plataforma.