El projecte “Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya” obté un ajut del programa Recercaixa

CIDOB - 28/02/2018

El programa RecerCaixa de la Fundació Bancària ”la Caixa” vol impulsar la posició capdavantera de Catalunya en el camp de la recerca d’excel·lència, incrementar el progrés social i econòmic i millorar el benestar de les persones. A la convocatòria d’enguany, que correspon a la vuitena edició, s’hi han presentat un total de 283 projectes, el 28 % dels quals són recerques en l’àmbit de les humanitats i la cultura; el 23 %, de les polítiques públiques; el 28 %, de l’educació, i el 21 %, de la inclusió social.


RecerCaixa lliura 1,6 milions d’euros a 20 noves investigacions d’excel·lència que aposten pel progrés social

Àngel Font, director de l’Àrea de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Josep A. Planell, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i Josep Joan Moreso, director del programa RecerCaixa i president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, acompanyats de Francesc Subirada, director general de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, han lliurat aquest dimecres 21 de febrer a CosmoCaixa els 20 nous ajuts atorgats als projectes seleccionats a la convocatòria 2017 del programa RecerCaixa.

La dotació total que han rebut els nous projectes ha estat d’1,6 milions d’euros. A aquesta vuitena convocatòria del programa, s’hi han presentat un total de 283 projectes, dels quals el 28 % són recerques de l’àmbit de les humanitats i la cultura; el 23 %, de les polítiques públiques; el 28 %, de l’educació, i el 21 % restant, de la inclusió social. Els 20 projectes seleccionats estan liderats per investigadors de 18 centres de recerca i universitats de Catalunya. D’aquests, n’hi ha 5 que pertanyen a l’àmbit de les polítiques públiques, 6 al de les humanitats i la cultura, 5 al de la inclusió social i 4 al de l’educació. 

“Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya”

Tots els projectes seleccionats aborden problemes socials des d’una perspectiva innovadora i participativa. En l’àmbit de la inclusió social, el projecte presentat per la investigadora sènior del CIDOB, Blanca Garcés Mascareñas, “Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya” planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre els factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge, i 3) donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit. 

Una de les fortaleses del projecte és la seva doble contribució. En el camp acadèmic, el projecte pretén contribuir a les anàlisis i els debats teòrics sobre les trajectòries d’integració de sol·licitants d’asil i refugiats, introduint-hi una perspectiva multinivell i amb una mirada des del sud d’Europa. En el camp social, el projecte pretén incidir tant en les polítiques d’acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques en l’àmbit de l’habitatge. Els resultats de la recerca es publicaran a temps real a través d’una plataforma en línia.

Imatges