El projecte BRIDGES engega les seves activitats de recerca i divulgació amb el llançament del seu primer vídeo i amb una guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de les narratives sobre migració

CIDOB - 07/07/2021

BRIDGES és un projecte Horitzó 2020 que analitza els processos de producció i impacte de les narratives sobre migració en un context de creixent polarització i politització dels assumptes migratoris a Europa. El projecte ha llançat el seu primer vídeo sobre com reduir les escletxes en l’estudi de les narratives sobre migració, així com una guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de les narratives sobre migració.


Construir ponts en l’estudi de les narratives sobre migració

Què significa el concepte “narrativa”? Com es produeixen i reprodueixen les narratives sobre migració a l’esfera política i mediàtica? I a nivell individual? Tres experts del Consorci de BRIDGES responen a aquestes qüestions des de diferents disciplines al primer vídeo del projecte: Verònica Benet, experta en Psicologia Social i de la Personalitat i investigadora ICREA a la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Christina Boswell, professora de Ciència Política a la Universitat d’Edimburg (UEDIN); i Marcello Maneri, professor de Sociologia Cultural i de la Comunicació i investigador associat del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI).

Cadascun/a aporten la seva pròpia perspectiva en aquest vídeo on s’exploren les múltiples escletxes en l’estudi de les narratives sobre migració i com el projecte pretén construir ponts entre elles. Escletxes entre disciplines, entre les diferents fases en el desenvolupament d’aquestes narratives, i entre la recerca i la pràctica... És necessari construir ponts entre totes elles per comprendre els processos de producció de narratives i quin impacte tenen aquestes en un context de creixent polarització i politització dels assumptes migratoris a Europa, tal com explica al vídeo Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sénior del CIDOB i coordinadora científica de BRIDGES.

Incorporar a la perspectiva de gènere als estudis sobre migracions

BRIDGES també ha llançat la seva primera publicació: les Guidelines on how to include the gender perspective in the analysis of migration narratives, escrites per Berta Güell, investigadora del CIDOB i assistent de coordinació de BRIDGES, i Sònia Parella, Directora de CER-Migracions i membre de l’Observatori de Gènere de BRIDGES. Aquesta guia ofereix un marc conceptual i metodològic per a la incorporació d’una perspectiva de gènere i interseccional als estudis sobre migracions, en general, i a l’anàlisi de les narratives sobre migració, en particular.

Aquesta publicació és una de les principals tasques de l’Observatori de Gènere de BRIDGES, el qual vetlla per la inclusió d’aquesta perspectiva al llarg del projecte, des de la recollida i anàlisi de dades fins a les activitats de divulgació i coproducció. Donada la poca literatura existent en aquest àmbit, aquesta guia pretén ser també una eina per a qualsevol altre projecte sobre narratives o assumptes migratoris que aspiri a incorporar una perspectiva de gènere i interseccional de manera transversal a totes les seves activitats. 

Properes activitats de BRIDGES

La guia sobre gènere i el vídeo són els dos primers productes de recerca i divulgació de BRIDGES, que va engegar les seves activitats al març de 2021 i continuarà en marxa fins al febrer de 2024.

En els propers mesos, l’equip de BRIDGES portarà a terme investigacions sobre la producció de narratives sobre migració als mitjans i xarxes socials de sis països europeus, així com sobre estratègies innovadores contra narratives excloents. A més, es publicaran dos Working Papers que establiran les bases analítiques i conceptuals del projecte i analitzaran l’evolució de les narratives sobre migració des d’una perspectiva històrica.

Totes aquestes activitats podran ser consultades al web de BRIDGES i seran recollides, junt amb altres notícies, a la primera newsletter del projecte, que també compta amb el seu propi compte de Twitter i canal de Youtube.

BRIDGES: Assessing the production and impact of migration narratives és un projecte finançat pel Programa Marc de la UE per a la Recerca i la Innovació Horitzó 2020 i és implementat per un consorci format per 12 universitats, think tanks, centres de recerca, associacions culturals i organitzacions de la societat civil de tota Europa sota la coordinació del CIDOB.