El Programa Ciutats Globals del CIDOB està buscant un/a investigador/a sènior per dirigir la seva recerca sobre la governança climàtica urbana europea i global

CIDOB - 9 de maig 2022

El/la candidat/a escollit/a analitzarà i donarà suport a les ambicions de les ciutats per a implementar solucions climàtiques innovadores i socialment justes; identificarà els reptes de governança municipal que sorgeixen de les transformacions verds urbanes; i supervisarà i avaluarà el paper emergent de les ciutats i les xarxes de ciutats al règim climàtic internacional. 


RESPONSABILITATS

Recerca

 • Investigació sobre les àrees prioritàries i les tendències emergents en la governança del clima urbà, incloses les noves polítiques locals de mitigació i adaptació i justícia climàtica en les àrees de mobilitat urbana, planificació urbana, construcció i renovació, i infraestructures d’energies renovables.
 • Supervisar i avaluar el paper i el compromís de les ciutats en el marc de polítiques regionals i internacionals sobre el clima i la sostenibilitat, com ara el Pacte Verd Europeu, l’Acord de París de les Nacions Unides i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 • Desenvolupar i dissenyar l'agenda de recerca del PCG sobre la governança global del clima, en col·laboració amb el director del PCG i l'Ajuntament de Barcelona.
 • Contribuir a les prioritats de recerca del PCG, inclosa la diplomàcia de les ciutats, el paper de les ciutats en els processos de transformació digital i en una transició justa.
 • Investigar i redactar informes sobre polítiques públiques, articles d'opinió i acadèmics, particularment sobre les ciutats com a actors de governança en matèria climàtica i sobre les polítiques ambientals urbanes.
 • Encarregar i editar informes sobre polítiques públiques i altres publicacions.
 • Col·laborar amb l’equip investigador del CIDOB per a proporcionar contingut a les activitats i productes del CIDOB.

Gestió de projectes i comunicació

 • Conceptualitzar i organitzar seminaris, tallers i altres reunions tant presencials com virtuals.
 • Representar el PCG i el CIDOB en reunions externes, conferències i seminaris online.
 • Mantenir i desenvolupar aliances amb experts, responsables polítics i xarxes de ciutats a Europa i internacionals.
 • Donar suport a la comunicació i difusió dels resultats i activitats de recerca del PCG a través de les xarxes socials i altres plataformes, en col·laboració amb l’equip de comunicació del CIDOB.
 • Treballar en col·laboració amb l’equip investigador del PCG i del CIDOB per a preparar propostes de finançament.
 • Elaborar informes sobre els projectes, formular i fer el seguiment dels seus pressupostos. 

REQUISITS

Formació

 • Es requereix un màster en estudis urbans, polítiques ambientals, polítiques públiques, relacions internacionals o en un camp relacionat. Es valorarà disposar d’un doctorat.

Experiència

 • Almenys cinc anys d’experiència laboral en la recerca, en un think tank o en el sector públic en l'àrea de la governança climàtica, les ciutats globals i/o la diplomàcia de les ciutats, idealment en un entorn internacional.
 • Experiència en el disseny i la realització de recerques orientades a les polítiques públiques.
 • Experiència demostrada en la redacció d'articles d'opinió, recomanacions polítiques, informes i articles acadèmics d'alta qualitat, així com en la coordinació i edició d'informes i altres publicacions.
 • Experiència en la conceptualització i organització de tallers, conferències i altres esdeveniments públics, tant presencials com en línia. 

Competències

 • Provada experiència en debats polítics i acadèmics sobre l’àmbit climàtic i la governança mediambiental, el paper emergent de les ciutats com a líders climàtics globals, la justícia climàtica i les connexions entre la transició verda i digital.
 • Provat coneixement sobre el paper de les ciutats en la governança global i europea.
 • Amplia capacitat de recerca i coneixement sobre la translació política dels resultats de la investigació.
 • Excel·lent nivell d’anglès i castellà parlat i escrit, es valorarà el coneixement del català i altres llengües.
 • Gran capacitat de comunicació i per a parlar en públic.
 • Habilitats en la gestió de projectes i esdeveniments i capacitat de complir amb terminis ajustats.
 • Capacitat de treballar independentment i en cooperació amb un equip intercultural i interdisciplinari. 

 

Més informació: El Programa Ciutats Globals del CIDOB està buscant un/a investigador/a sènior per dirigir la seva recerca sobre la governança climàtica urbana europea i global