El Patronat del CIDOB aprova el Pla Director de la institució per al període 2022-2025

CIDOB - 14/01/2022

El Patronat del CIDOB ha aprovat per unanimitat el Pla Director que marcarà el rumb de la institució al llarg dels propers quatre anys. A la reunió, que va tenir lloc el 30 de novembre de 2021, també es van aprovar el pressupost i el programa d’activitats de l’entitat per al 2022.


El Pla Director del CIDOB (2022-2025) és el resultat d’un treball col·laboratiu de tot l’equip investigador del CIDOB amb l’objectiu de donar continuïtat a les prioritats de recerca de la institució, tal com ha assenyalat Pol Morillas, director del CIDOB, durant la presentació del document davant del Patronat de la institució, en una reunió presidida per Antoni Segura i Mas

El Pla Director, que ha estat aprovat per unanimitat pel Patronat del CIDOB, serà el marc de referència de la recerca de la institució per als propers quatre anys, en un moment en què “el pensament internacional mai ha estat tan necessari i alhora tan qüestionat”, segons consta a l’inici del document. El president i el director de la institució també han agraït al Patronat el seu recolzament a l’entitat i la necessitat de promoure la rellevància i l’impacte social dels centres de pensament com el CIDOB. 

En aquest context i partint dels reptes derivats d’un sistema internacional en transformació, el CIDOB ha reorganitzat i sistematitzat les seves línies estratègiques de recerca en línies temàtiques –geopolítica global i seguretat, migracions, ciutats i metròpolis globals, i desenvolupament sostenible– i regionals –Europa, el gran Mediterrani, Amèrica Llatina i l’espai atlàntic, i Àsia-Pacífic i l’Àfrica subsahariana–, tal com recull el Pla Director. 

A la reunió del Patronat també es van aprovar el pressupost i el programa d’activitats pel 2022, així com el projecte de renovació de la pàgina web de la institució, amb l’objectiu d’adaptar-la millor a les necessitats comunicatives i incorporar la innovació, dinamisme i una major visualització del coneixement i la recerca del CIDOB. 

El 2021, tot i la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19, i gràcies a l’esforç de tot l’equip, el CIDOB ha mantingut la seva activitat a ple rendiment, duent a terme un total de 65 actes –en modalitat presencial, híbrida i en línia–, i més de 80 publicacions a les seves diferents línies editorials. Així mateix, ha mantingut la seva presència als mitjans de comunicació, amb una mitjana de 37 impactes mensuals– el que implica més d’una aparició diària a mitjans–, i ha consolidat l’increment de les vistes a la seva pàgina web, superant la xifra de 3.500.000 consultes. 

Consulta el Pla Director del CIDOB (2022-2025)