El Comitè Científic del CIDOB celebra la seva reunió constitutiva

CIDOB - 17/01/2020

El Comitè, format per destacats experts de l’àmbit de les relacions internacionals, s’encarrega de l’assessorament, l’avaluació i el suport de la qualitat de la recerca del CIDOB.


Avui, 17 de gener del 2020, s’ha celebrat la reunió constitutiva del Comitè Científic del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Antoni Segura, president del CIDOB, ha donat la benvinguda a la sessió, durant la qual Pol Morillas, director del CIDOB, ha presentat la revisió del Pla Director que ha de guiar el treball de la institució fins el 2021.

Amb l’objectiu de donar continuïtat a les prioritats de recerca actuals, el CIDOB ha reorganitzat i sistematitzat les seves línies estratègiques de recerca en línies temàtiques –Geopolítica global i seguretat; Migracions; Ciutats i metròpolis globals; i Desenvolupament sostenible– i regionals –Europa; El gran Mediterrani; Amèrica Llatina i l’espai Atlàntic; i altres regions d’interès com Rússia i l’espai euroasiàtic, l’Àfrica subsahariana i el Sahel, i Àsia-Pacífic. Blanca Garcés, coordinadora de recerca del CIDOB, ha desgranat el contingut de cadascuna d’elles.  

Per tal d’estimular la reflexió rigorosa i el lideratge en l’estudi de les relacions internacionals, el Comitè Científic del CIDOB s’encarrega de l’assessorament, l’avaluació i el suport de la qualitat de la recerca del CIDOB, d’acord amb el que estableix l’article 32.2 dels seus estatuts. La constitució d’aquest Comitè permet incorporar la veu de destacats experts i expertes per al foment d’una anàlisi crítica i la formulació d’orientacions polítiques innovadores. El Comitè està format pels següents experts nacionals i internacionals de l’àmbit de les relacions internacionals:

 

Esther Barbé, investigadora sènior associada, IBEI. Catedràtica de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona

Clara Carvalho, professora del Departament d’Antropologia, ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa

Judy Dempsey, investigadora sènior i editora en cap de Strategic Europe, Carnegie Europe

Teresa Garcia-Milà, directora, Barcelona Graduate School

Corinna Horst, investigadora sènior i subdirectora, GMF, Brussels Office

Daniel Innerarity, director, Instituto de Gobernanza Democrática

Jacint Jordana, director, IBEI. Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració, Universitat Pompeu Fabra

Cristina Manzano, directora, esglobal

Gema Martín Muñoz, professora de Sociologia del Món Àrab i Islàmic, Universidad Autónoma de Madrid

Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret, Universitat Pompeu Fabra. President, AQU Catalunya

Charles Powell, director, Real Instituto Elcano

Angel Saz, director, EsadeGeo

Andrew Selee, president, Migration Policy Institute

Anna Terrón, directora, FIIAPP

Nathalie Tocci, directora, IAI

Sinan Ulgen, president, Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM)

Jordi Vaquer, director, Global Foresight and Analysis, Open Society Foundations

Rafael Vilasanjuan, director, Policy and Global Development, ISGlobal

Richard Youngs, catedràtic de Relacions Internacionals, Warwick University

 

Partint de la seva tradicional missió consistent a vincular política i anàlisi, i amb la finalitat d’assegurar una millor connexió entre coneixement i societat, el CIDOB es constitueix com un bé públic que contribueix a generar millor coneixement, difusió i incidència del pensament global. 

Així mateix, promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals. La innovació en la investigació passa també per l’obertura de les línies de recerca presentades, d’acord amb les transformacions socials actuals.