El CIDOB busca un/a investigador/a sènior per cobrir una plaça per a l’àrea de Geopolítica Global i Seguretat

CIDOB - 08/09/2022

El/la candidat/a escollit/da participarà en la investigació relativa a l’anàlisi de les dinàmiques i transformacions geopolítiques globals i els reptes de la seguretat internacional, en particular pel que fa a crisis, riscos i l’anàlisi prospectiva, i amb un especial interès en la identificació de tendències geopolítiques i de seguretat i la seva incidència a Europa.


CONTEXT 

El CIDOB és un centre de recerca en relacions internacionals que analitza qüestions globals que afecten les dinàmiques polítiques, socials i de governança, des de l'àmbit internacional al local. Com a institució independent reconeguda amb una llarga història, el CIDOB persegueix l'excel·lència i el rigor en els seus anàlisis, publicacions i projectes.

El seu objectiu és ser una eina útil per a la societat, garantir un accés obert al coneixement i promoure l'estudi de qüestions internacionals que afecten la vida quotidiana dels ciutadans. El CIDOB busca la rellevància i l’impacte social de la seva recerca i assisteix a les necessitats i peticions d'informació internacional de les institucions públiques, amb l'objectiu d'influir en els processos de presa de decisions i proporcionar visions alternatives.

El CIDOB promou la innovació en l'anàlisi de la política global, amb l'objectiu de transcendir les estructures de les relacions internacionals clàssiques i considerar l'impacte creixent dels fenòmens globals en les realitats locals i viceversa. 

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES

El CIDOB està buscant un/a investigador/a sènior per a cobrir una plaça per a l’àrea de Geopolítica Global i Seguretat i per treballar en recerca pròpia del CIDOB, en projectes europeus i d’altres fons de finançament. El/la candidat/a escollit/da participarà en la investigació relativa a l’anàlisi de les dinàmiques i transformacions geopolítiques globals i els reptes de la seguretat internacional, en particular pel que fa a crisis, riscos i l’anàlisi prospectiva, i amb un especial interès en la identificació de tendències geopolítiques i de seguretat i la seva incidència a Europa. 

PERFIL

 • Es requereix un màster i, preferentment doctorat, en ciències humanes o socials, amb especialitat en l’àmbit de les relacions internacionals.
 • Almenys cinc-set anys d’experiència laboral en la recerca, en un think tank o en el sector públic o privat en matèria de geopolítica global i seguretat, idealment en un entorn internacional. Es valorarà també l’experiència de recerca en àrees similars (energia, economia internacional, entre d’altres).
 • Experiència en el disseny de la metodologia i la realització de recerca orientada a l’anàlisi prospectiva, escenaris i riscos.
 • Experiència demostrada en la redacció d'articles d'opinió, informes i articles acadèmics d'alta qualitat, recomanacions polítiques, així com en la coordinació i edició d'informes i altres publicacions en l’àmbit de la geopolítica i la seguretat internacional.
 • Experiència en la conceptualització i organització de tallers, conferències i altres esdeveniments públics, tant presencials com en línia.
 • Provada experiència en debats polítics i acadèmics sobre geopolítica, seguretat internacional i el paper d’actors internacionals, en particular la Unió Europea.
 • Àmplia capacitat de recerca i coneixement sobre la translació dels resultats de la investigació, tant a l’àmbit públic com privat.
 • Gran capacitat de comunicació i per parlar en públic.
 • Habilitats en la gestió de projectes i esdeveniments i capacitat de complir amb terminis ajustats.
 • Capacitat de treballar independentment i en cooperació amb un equip intercultural i interdisciplinari.
 • Excel·lent nivell d’anglès parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

RESPONSABILITATS

 • Investigació en l’àrea de Geopolítica Global i Seguretat del CIDOB i disseny de l'agenda de recerca.
 • Investigació i redacció d’informes sobre polítiques públiques, escenaris, articles d'opinió i acadèmics.
 • Elaboració de metodologies per a l’anàlisi de riscos i prospectiu per a destinataris diversos.
 • Iniciativa en el disseny i en l’organització d’activitats i esdeveniments.
 • Representació del CIDOB en reunions externes, conferències i seminaris.
 • Participació en mitjans de comunicació i en la difusió de la recerca.
 • Manteniment i desenvolupament d‘aliances amb experts, responsables polítics, empreses privades i xarxes a Europa, regionals i internacionals.
 • Participació en la preparació i implementació de projectes de recerca aplicada. 

CONDICIONS 

Condicions contractuals: Contracte indefinit a temps complet. 

Les persones d’altres estats diferents als de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent. 

Remuneració: Segons experiència i la categoria establerta en el Conveni Col·lectiu del CIDOB. 

Localització: Barcelona 

Data d'inici prevista: Incorporació tan aviat com sigui possible.

PROCEDIMENT 

Enviar una carta de presentació que detalli l’interès en el lloc (màx. 2 pàgines), un CV (màx. 4 pàgines) i un article recent a l’adreça electrònica seleccio@cidob.org, indicant «Investigador/a Geopolítica Global i Seguretat» en l’assumpte del missatge.

Termini límit per a enviar candidatures: 2 d’octubre de 2022. 

Més informació: Convocatòria per cobrir una plaça d'investigador/a sènior sobre Geopolítica Global i Seguretat, CIDOB