El CIDOB busca un/a assistent de comunicació i un/a gestor/a de projectes

CIDOB - 22/12/2020

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) obre dues convocatòries per cobrir una plaça d’assistent de comunicació i difusió i una plaça de gestor/a de projectes.


L’assistent de comunicació i difusió donarà suport en les tasques de comunicació i difusió en el marc del projecte de recerca “Bridges to assess the production and impact of migration narratives – BRIDGES”, sobre la producció i l’impacte de les narratives sobre migració. La persona treballarà sota la supervisió de la Responsable de Comunicació, estan estretament vinculada a l’equip investigador i la resta de  personal tècnic de l’entitat.

El/la gestor/a de projectes treballarà sota la supervisió de la Cap de l’Àrea de Projectes. La persona que s’incorpori ha de tenir experiència en la gestió de totes les fases del cicle dels projectes (especialment europeus) i saber treballar tant de manera autònoma com en equip.

 

>> Més informació: Convocatòria per cobrir una plaça d’assistent de comunicació i difusió i una plaça de gestor/a de projectes