El CIDOB busca investigador/a per al Programa Ciutats Globals

CIDOB - 1 de juny 2020

El Programa Ciutats Globals del CIDOB porta a terme investigacions aplicades sobre les ciutats com a actors en les relacions internacionals, el seu paper en la governança europea i global i la seva capacitat per aportar solucions de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030. El/la candidat/a seleccionat/da serà l'encarregat/da de fer recerca, preparar articles acadèmics i informes de polítiques i organitzar seminaris i esdeveniments. El/la candidat/a s'integrarà a l'equip d'investigació del PCG i col·laborarà amb d’altres investigadors del CIDOB.


Perfil

- Formació acadèmica: màster en estudis urbans, geografia, ciències polítiques o similars, idealment amb un focus de ciutats intel·ligents i innovació tecnològica urbana.

- Experiència professional: com a mínim dos anys d'experiència en el camp de la investigació i/o experiència laboral en polítiques públiques. L'experiència laboral amb administracions públiques locals o xarxes de ciutats serà valorada.

- Publicacions acadèmiques i participació en debats i fòrums internacionals sobre govern urbà, especialment, en el camp de la innovació tecnològica.

- Habilitats analítiques i capacitat de treballar tant de forma autònoma com en equip.

- Experiència en la redacció d'articles acadèmics i documents polítics, així com en la coordinació i edició de publicacions.

- Experiència en la conceptualització i organització de seminaris i actes.

- Idiomes: anglès i castellà tant parlat com escrit. El coneixement del català i d'altres llengües seran valorats. 

Responsabilitats

- El seguiment i l'anàlisi de les polítiques urbanes des d'una perspectiva internacional i comparada.

- Recerca i elaboració d'articles acadèmics, informes i opinions sobre ciutats com a actors polítics globals i governança urbana, especialment, en l'àmbit de les ciutats intel·ligents i la innovació tecnològica.

- Conceptualització i organització de seminaris, tallers i esdeveniments.

- Representació del CIDOB en actes i conferències públiques.

- Treball en xarxa amb experts, responsables polítics i xarxes de ciutats.

- Suport a la comunicació i difusió dels resultats del Programa Ciutats Globals.

Més informació: Convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a i gestor/a de projectes per al Programa Ciutats Globals