Comunicat CIDOB

CIDOB - 15/10/2019


 El CIDOB, com a entitat sorgida de la societat civil i ideològicament plural, es reafirma en la necessitat de fomentar un diàleg polític que condueixi a una solució del conflicte.

Davant de la sentència emesa pel Tribunal Suprem el 14 d’octubre de 2019, el CIDOB vol expressar, d’acord amb la prevalença de l’estat de dret, el seu respecte per la decisió judicial.

Alhora, mostra la seva preocupació davant l’augment de la tensió, condemna els actes violents dels darrers dies, i expressa la seva empatia envers les famílies dels presos i les preses per les dures condicions emocionals generades per aquesta sentència.

Des del respecte per la llibertat d’expressió i la pluralitat política i ideològica, el CIDOB fa una crida a la convivència pacífica de la nostra societat diversa i al diàleg polític.

La polarització no afavorirà les condicions necessàries per al respecte de la democràcia, les llibertats i els drets fonamentals, valors que el CIDOB continuarà posant al centre de la seva acció i reflexió internacionals.