CIDOB participa al Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals de l’Ajuntament de Barcelona

CIDOB - 2 de maig 2023

Marta Galceran, investigadora principal del Programa Ciutats Globals del CIDOB, és una de les 15 expertes i experts que formen part d’aquest òrgan


El 17 de març, l’Ajuntament de Barcelona va acollir la sessió constitutiva del nou Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals, format per 15 expertes i experts independents, entre els quals es troba Marta Galceran, investigadora principal del Programa Ciutats Global del CIDOB i experta en diplomàcia de les ciutats, aliances urbanes i governança global, amb focus en transicions digitals i humanisme tecnològic.

L’objectiu d’aquest òrgan consultiu és vetllar perquè l’impuls de polítiques públiques innovadores garanteixi els drets digitals de la ciutadania, en particular pel que fa a l’ús ètic de la intel·ligència artificial. El Consell elaborarà, a petició de l’Ajuntament de Barcelona, estudis sobre la possible implementació de determinats algoritmes a àmbits com ara l’educació, l’ocupació o els serveis públics essencials, i n’avaluarà el seu impacte sobre els drets fonamentals de les persones.

Aquest òrgan està presidit per la tinenta d’Alcaldia de Transició Digital, Laia Bonet, i es reunirà un mínim de dos cops l’any. Els membres del Consell, entre els quals n’hi ha expertes i experts provinents tant de l’àmbit científic-tecnològic com social-humanista, ocuparan el seu càrrec durant cinc anys, prorrogables com a màxim un mandat més.

Imatges