CIDOB busca investigador/a per al projecte de Migracions Whole-COMM

CIDOB - 2 de juny 2021

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) obre una convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a principal per a la seva àrea de Migracions, en particular per al projecte H2020 Whole-COMM amb la possibilitat de treballar en altres projectes. El/la candidat/a participarà en la investigació relativa als processos d’integració d’immigrants recent arribats en ciutats petites i mitjanes i zones rurals.


El projecte Whole-COMM, finançat per la Comissió Europea a través del Programa H2020, impulsa el coneixement científic sobre les dinàmiques i els mecanismes causals que influencien la complexa relació entre les polítiques d’integració i la cohesió comunitària. Es realitzarà a través d’un enfocament comparatiu entre països (8 de la UE i 2 extracomunitaris) i entre localitats (40), i una metodologia mixta que combina tècniques qualitatives i quasi-experimentals, una enquesta sobre actituds i una anàlisi quantitativa sobre l’impacte de les polítiques en la cohesió social i les trajectòries d’integració dels immigrants.  

Perfil

- Doctorat en ciències humanes o socials, amb especialitat en l’àmbit de les polítiques migratòries i/o de la inclusió de les persones migrades.

- Cinc anys d’experiència en el camp de la recerca en els processos i les polítiques d’integració d’immigrants.

- Publicació d’articles relacionats en revistes acadèmiques d’impacte, think tanks i altres fòrums rellevants.

- Idiomes: excel·lent nivell d’anglès parlat i escrit. Fluïdesa en castellà. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

- Capacitat resolutiva, habilitats analítiques i capacitat per treballar de manera autònoma i en equip. 

Responsabilitats

- Investigació dins del projecte Whole-COMM sobre els processos d’integració d’immigrants recent arribats en ciutats mitjanes i petites, així com en zones rurals. Elaboració de l’informe nacional per al cas espanyol en els diferents paquets de treball del projecte i de l’informe comparatiu en el paquet de treball que coordina el CIDOB.

- Publicació d’articles acadèmics, així com informes i publicacions CIDOB policy-oriented i per al públic en general, incloent la participació en mitjans de comunicació.

- Iniciativa en la posada en marxa i en l’organització d’activitats i esdeveniments.

- Participació en les activitats i projectes de l’àrea de Migracions i reunions de l’equip investigador i interacció amb les altres àrees de recerca del CIDOB.

- Participació en la comunicació i difusió dels projectes de l’àrea de Migracions del CIDOB.

 

Més informació: Convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a per al projecte de Migracions Whole-COMM