CIDOB contribueix a la nova Estratègia Global de la UE

EUROPA - 29 de juny 2016


La nova Estratègia Global per a la Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea ja està disponible i ha estat un honor per al CIDOB haver tingut l’oportunitat de contribuir a la seva preparació.

Aquest document, titulat “Visió Compartida, Acció Comuna: una Europa més forta”, va ser presentat per Federica Mogherini, Alta Representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió Europea, al Consell Europeu dels dies 28-29 de juny. L'estratègia de la UE exposa els interessos i principis fonamentals de la Unió Europea i explica què representa la UE i què espera assolir a través de la seva implicació en l’agenda internacional.

El CIDOB ha participat activament en el procés de consultes amb think-tanks coordinat per l'Institut d'Estudis de Seguretat de la Unió Europea, nodrint l'estratègia en quatre camps específics: seguretat a la Mediterrània, l'espai Atlàntic, terrorisme i mediació.