Es posa en marxa la Shababpedia dins del projecte SAHWA sobre joventut al món àrab

EL GRAN MEDITERRANI - 29 de jul. 2016


 

La Shababpedia és un lloc web que emmagatzema continguts multimèdia –vídeos, música, articles– creats per joves nascuts en països àrabs

La Shababpedia és una enciclopèdia virtual d’accés obert alimentat regularment per gent jove dels països àrabs i pretén ser un espai de col·laboració que posi a la joventut al centre de l’escenari. La informació és subministrada des de diferents perspectives i tracta sobre les realitats dels joves, les seves expectatives i les produccions culturals dels seus països. Els continguts de la Shababpedia són contextualitzats de manera que la informació facilitada pugui ser entesa per tots els usuaris d’internet, i no presentan cap punt de vista com el “veritable” o el “millor”.

La Shababpedia és una eina que forma part del  projecte europeu SAHWA des de la qual s’anima als joves àrabs a compartir els seus punts de vista sobre les seves experiències, situacions i expectatives de vida.

El projecte europeu SAHWA pretén analitzar les tendències i perspectives dels joves en un context de transició demogràfica, política i econòmica en els països àrabs del mediterrani. És un projecte liderat pel CIDOB i finançat per la Comissió Europea, i compta amb altres 14 socis: universitats i instituts de recerca d’Europa i del Sud i l’Est de la Mediterrània.

La Shababpedia està disponible en anglès, francès i àrab. Es poden consultar tots els continguts de la Shababpedia al següent enllaç