El projecte SAHWA llança els resultats de la seva enquesta a prop de 10.000 joves de diferents països àrabs mediterranis

EL GRAN MEDITERRANI - 3 de febr. 2022

Aquesta enquesta recull l’opinió de 9.860 joves d’Algèria, Egipte, el Líban, el Marroc i Tunísia sobre diferents assumptes socials. El projecte SAHWA va investigar, entre el 2014 i el 2017, les oportunitats i perspectives de futur de la joventut davant les múltiples transicions socials, econòmiques i polítiques dels països àrabs mediterranis.


El projecte SAHWA ha publicat els resultats de la seva Enquesta de Joventut, que recull l’opinió de 9.860 joves de cinc països àrabs mediterranis sobre temes relacionats amb l’educació, el treball i la inclusió social, la participació política, la cultura i els valors, el gènere, les migracions i la mobilitat internacional, les polítiques publiques i la cooperació internacional. Les dades es van obtenir mitjançant entrevistes presencials amb joves d’entre 15 i 29 anys als cinc països inclosos a l’estudi – Algèria, Egipte, el Líban, el Marroc i Tunísia – al llarg dels anys 2015 i 2016. 

SAHWA (“Investigant als Joves Àrabs Mediterranis: cap a un Nou Contracte Social”) és un projecte de recerca FP-7 finançat per la Comissió Europea entre els anys 2014 i 2017. El seu objectiu era investigar les oportunitats i perspectives de futur de la joventut davant les múltiples transicions socials, econòmiques i polítiques posteriors a la Primavera Àrab. El projecte pretenia suplir així el dèficit de coneixement sobre les condicions de vida, perspectives de futur i percepcions de la joventut àrab. 

SAHWA va reunir un consorci de 15 institucions de diferents països àrabs i europeus sota la coordinació del CIDOB, que va elaborar l’enquesta en col·laboració amb el Research and Expertise Centre for Survey Methodology de la Universitat Pompeu Fabra (RECSM-UPF). 

>> Els resultats de l’Enquesta de Joventut SAHWA estan disponible al següent enllaç: https://zenodo.org/record/5751501#.YaneFtDMI2w