Reunió de treball amb la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC i els membres centreasiàtics del Projecte TEMPUS ISMU

ÀSIA-PACÍFIC I ÀFRICA SUBSAHARIANA - 13 de nov. 2012

El 9 de novembre de 2012, CIDOB va rebre una delegació d'alts representants d'universitats i ministeris d'educació de les repúbliques centreasiàtiques en el marc del projecte TEMPUS ISMU-Institute for Strategic Management of Universities coordinat per la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya.


El 9 de novembre de 2012, CIDOB va rebre una delegació d'alts representants d'universitats i ministeris d'educació de les repúbliques centreasiàtiques en el marc del projecte TEMPUS ISMU-Institute for Strategic Management of Universities coordinat per la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte té una durada prevista de 3 anys, forma part de la línia d'assistència tècnica que subvenciona la Comissió Europea amb països tercers i té com a objectiu principal la creació de centres de formació contínua en matèria de direcció estratègica de les universitats en quatre països d'Àsia Central: Kazakhstan, Kirguizstan, Tadzhikistan i Uzbekistan. La visita es justificava per l'interès dels participants en el projecte per visitar un centre d'investigació independent com CIDOB que persegueix l'excel·lència en el seu acompliment i que té un recent, però exhaustiu, treball d'estudi i seguiment de la regió centreasiàtica.

El president de CIDOB, Carles A. Gasòliba, va inaugurar la reunió amb un missatge de benvinguda i una succinta, però panoràmica, introducció a la història de CIDOB, la seva missió i la seva visió. Carmen Claudín, directora d'investigació, va presentar el Pla Director 2010-2013 de la institució i va exposar les àrees d'especialització, geogràfiques i temàtiques, sobre les quals CIDOB enfoca les seves investigacions i activitats. Carmen Claudín va emfatitzar que el treball de CIDOB es basa en una cooperació constant amb representants del món polític, empresarial, acadèmic i de la societat civil. Aquest enfocament és crucial per a l'obtenció de resultats ja que els problemes que ocupen l'agenda internacional actual no poden ser resolts per cap actor que actuï sol. Així mateix, Carmen Claudín va subratllar que, si bé el Pla Director orienta el treball diari, CIDOB manté la necessària flexibilitat per poder adaptar-se i abordar assumptes o crisis inesperades com la primavera àrab o la crisi europea. L'expert d’Àsia Central de CIDOB, Nicolás de Pedro, va fer un esbós del programa sobre Àsia Central de la institució, presentant les investigacions i activitats realitzades fins avui. La línia d'investigació centreasiàtica de CIDOB s'ha sustentat en successius viatges d'estudi a la regió, participació en missions d'observació electoral, avaluació externa de projectes, organització de seminaris i encàrrec de treballs d'anàlisi. A més, Nicolás de Pedro, va realitzar una breu presentació sobre el punt de vista de CIDOB sobre les perspectives per a la regió centreasiàtica, en la qual va emfatitzar que els desafiaments més destacats que s'han d'afrontar són de naturalesa interna.

En resum, la reunió deixa la porta oberta per a l'exploració de projectes d'investigació conjunts. En la reunió amb CIDOB van participar representants de les següents institucions centreasiàtiques: Kazakh Academy of Transport and Communications, D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University, Kyrgyz National University, Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic, Ministry of Education of the Kyrgyz Republic, Tajik State University of Commerce, Institute of Finance and Economics of Tajikistan, Bukhara State University, Samarkand State University.>> Activitat relacionada