Àsia Central més a prop, gràcies a l’Observatori d’Àsia Central (OAC) de Casa Àsia, Fundació CIDOB i Real Instituto Elcano

ÀSIA-PACÍFIC I ÀFRICA SUBSAHARIANA - 9 de jul. 2008

La Fundació CIDOB organitza una reunió d’experts per establir un pla conjunt de treball sobre governança, regionalisme i relacions amb la UE.


Les tres institucions que produeixen l’Anuario Asia-Pacífico han posat altra vegada en comú les seves capacitats per crear l’Observatori d’Àsia Central (OAC), la plataforma virtual del qual es posarà en marxa la tardor de 2008. Amb l’objectiu de facilitar l’apropament entre Àsia Central i Espanya des dels àmbits polític, econòmic i acadèmic, l’OAC pretén ser un portal informatiu de referència sobre Àsia Central a Espanya, com també un marc permanent per a la investigació, el debat i l’especialització en la regió.

En el context d’aquesta iniciativa, el Programa Àsia de la Fundació CIDOB va convocar una reunió d’experts amb l’objectiu d’assentar les bases d’un pla de treball sobre processos polítics interns, dinàmiques de cooperació regional i relacions de la UE i Espanya amb la regió. En aquest últim àmbit, la futura presidència de l’OSCE a càrrec de Kazakhstan i l’espanyola de la UE, ambdues el 2010, es van considerar un moment oportú per analitzar les respectives agendes i iniciar un diàleg específic. Des del punt de vista de les relacions amb Europa, també es va pensar que calia abordar una aproximació més sistemàtica a les polítiques vers Àsia Central dels principals Estats Membres de la UE que tenen interessos a la regió. Pel que fa a dinàmiques polítiques internes, es van identificar temes prioritaris d’estudi com el paper polític de l’islam a la regió, les èlits, els sistemes de govern, els canals informals de poder o la convivència interètnica. Pel que fa a afers d’abast regional, la gestió dels recursos hídrics va rebre una atenció molt especial, tot i que també es van identificar temes d’interès com les migracions, les infraestructures, el medi ambient o el tràfic de drogues.

Amb una programació sobre Àsia Central iniciada el 2005, des de la Fundació CIDOB s’espera contribuir als objectius de l’OAC amb l’organització de tallers de debat, seminaris internacionals i publicacions, i promovent l’especialització sobre Àsia Central i posant recursos analítics a disposició de policy makers, empresaris i acadèmics interessats en la regió. L’OAC ofereix un lloc de discussió, de trobada i de creació de sinergies entre totes aquelles persones i institucions espanyoles interessades en la regió, en contacte amb les principals xarxes europees i internacionals que treballen sobre Àsia Central.

>> veure activitat: Taller de debat Governança, desenvolupament i regionalisme a Àsia Central del 30 de juny de 2008

Imatges