Presentació a CIDOB del llibre “Cultura estratégica y relaciones internacionales. Brasil y México en la Seguridad Interamericana”

AMÈRICA LLATINA I L’ESPAI ATLÀNTIC - 15 de març 2013

El passat dijous 7 de març es va presentar al CIDOB el llibre “Cultura estratégica y relaciones internacionales. Brasil y México en la Seguridad Interamericana”. L'acte va comptar amb la participació de l'autor Juan Pablo Soriano, professor i investigador en Relacions Internacionals de la UAB, Esther Barbé, catedràtica de la UAB i directora de programes del IBEI, i Anna Ayuso, investigadora principal i especialista a Amèrica Llatina del CIDOB.


El passat dijous 7 de març es va presentar al CIDOB el llibre “Cultura estratégica y relaciones internacionales. Brasil y México en la Seguridad Interamericana”. L'acte va comptar amb la participació de l'autor Juan Pablo Soriano, professor i investigador en Relacions Internacionals de la UAB, Esther Barbé, catedràtica de la UAB i directora de programes del IBEI, i Anna Ayuso, investigadora principal i especialista a Amèrica Llatina del CIDOB.

El llibre, elaborat per Juan Pablo Soriano i editat per l'Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), analitza la relació entre les respostes d'un país als canvis internacionals i la seva cultura estratègica. L'objectiu de la publicació és plantejar algunes de les qüestions de les polítiques de seguretat nacionals que afecten a l'anàlisi de les relacions internacionals, així com el paper de potències regionals emergents com Brasil o Mèxic i l'ús del poder militar en política internacional.

Esther Barbé va obrir la sessió destacant la rellevància del plantejament de l'estudi que suggereix algunes de les claus de l'ordre internacional, tals com la multipolaritat, el paper del multilateralisme i la interacció entre el global i el regional.

Anna Ayuso va destacar el rerefons del marc de la gobernança genèrica en els nivells domèstic, nacional i internacional i va comentar l'abast de la visió regional del món.

Juan Pablo Soriano va comparar el pes dels elements històrics i culturals en el comportament de Brasil i Mèxic, amb el propòsit d'explicar les similituds i les diferències. Tots dos són actors emergents amb diferents recorreguts en matèria de política exterior i seguretat interamericana. Soriano va destacar les diferències en el discurs, en les aliances, en la disponibilitat de recursos i en la situació regional. D'igual manera, es va centrar en la cooperació entre Brasil i Mèxic en matèria de seguretat, com indica la signatura del tractat de seguretat col·lectiva, les operacions de manteniment de pau o la cooperació en temes de seguretat internacional. A continuació, Soriano va explicar el concepte de cultura estratègica que es relaciona amb el que l'autor denomina, elit estratègica, o grup responsable de prendre decisions. L'argument central de la publicació analitza com es s’assoleix connectar els plans de projecció internacional amb la cultura estratègica. L'estratègia, comenta Soriano, és important a l'hora d'involucrar a la societat i això explica l'èxit de Brasil en la continuïtat del seu pensament estratègic. Va destacar que el poder militar és un element central en la projecció de Brasil, a diferència del que ha succeït a Mèxic, on l'estament militar no ha participat en la política exterior. A manera de conclusió, Soriano es va referir al seu estudi com un exemple que busca explicar el poder de les idees en la política internacional.
L'última part de la sessió es va dedicar al debat amb el públic sobre temàtiques com la rivalitat internacional entre Brasil i Mèxic, les condicions frontereres en tots dos països, la inclusió de l'energia nuclear a Brasil o el paper d'algunes companyies petrolíferes, entre altres qüestions.

>> Activitat relacionada

Imatges