Estabilitat financera al Brasil: Després de superar la crisi, la banca afronta el repte de les reformes

AMÈRICA LLATINA I L’ESPAI ATLÀNTIC - 19/04/2010

El pasado 13 de Abril Enestor Dos Santos (Centro de Estudios del BBVA) presentó su ponencia: “Estabilidad financiera y el papel de la banca en Brasil.” En su ponencia Dos Santos destacó cómo Brasil y su banca salieron bien librados de la actual crisis económica global.


El passat 13 d’abril, Enestor Do Santos (Centre d’Estudis del BBVA) va presentar la seva ponència: “Estabilitat financera i el paper de la banca al Brasil." En la seva ponència, Dos Santos va destacar com el Brasil i la seva banca van sortir ben parats de l’actual crisi econòmica global. Segons el ponent, les dues causes principals van ser, d’una banda, l’estabilitat i maduresa oferta pel Banc Central en prendre decisions entorn de mantenir la liquiditat del sistema i flexibilitat en els préstecs bancaris i, de l’altra, el suport del sistema bancari brasiler al crèdit. A diferència de crisis anteriors com la de 1995 o 2001, els canvis estructurals dins del sector, sumats a l’estabilitat macroeconòmica del país, van permetre fer front a la conjuntura econòmica internacional. Una política fiscal responsable i enfocada a propiciar el consum privat a través de la banca pública, unes taxes d’interès i d’inflació baixes i un banc central compromès a posar diners en el sistema van permetre al país esmorteir un impacte més gran de la crisi. En contra del que havia succeït en el passat, els bancs en aquesta ocasió van sortir enfortits i les seves perspectives d’expansió a altres mercats de la regió van augmentar. Per concloure, Dos Santos va advertir que si bé les perspectives del Brasil són molt prometedores, calen reformes que fomentin l’expansió del crèdit a llarg termini (immobiliari) i la reducció dels spread bancaris que encara generen altes taxes d’interès en detriment del cost dels diners.

Carles Murillo, director de l’Observatori de les Relacions amb Amèrica Llatina-UPF, va comentar que, si bé el comportament del Brasil havia tingut èxit, no podia generalitzar-se a altres països de la regió que estan immersos en dinàmiques econòmiques diferents. Les preguntes que Murillo va fer al ponent es van orientar als interrogants sobre l’impacte de la ideologia del Govern actual sobre la política bancària del país, sobre en quina mesura és sostenible la forta actuació de la banca pública en la passada crisi i sobre quines polítiques s’havien de prendre per aconseguir uns tipus d’interès més baixos i augmentar l’accés al crèdit bancari.

>> ponencia Enestor Dos Santos

Amb la col·laboració del Col.legi d'Economistes de Catalunya.

Imatges