Curs CUIMPB de tardor sobre l’Estat i la cohesió social

AMÈRICA LLATINA I L’ESPAI ATLÀNTIC - 19/10/2009

L’Estat a Amèrica Llatina: Construint ponts per a la cohesió social?La crisi actual genera nous desafiaments a Amèrica Llatina. Per això, la necessitat de repensar les polítiques públiques vinculades a la cohesió social va ser el tema de discussió del curs “L’Estat i la cohesió social a Amèrica Llatina: Una mirada en vista de la crisi”. José Luis Machinea, director de la Càtedra Raúl Prebich de la Universidad de Alcalá i exministre argentí d’Economia va dirigir aquest curs.


La crisi actual genera nous desafiaments a Amèrica Llatina. Per això, la necessitat de repensar les polítiques públiques vinculades a la cohesió social va ser el tema de discussió del curs “L’Estat i la cohesió social a Amèrica Llatina: Una mirada en vista de la crisi”. José Luís Machinea, director de la Cátedra Raúl Prebich de la Universidad de Alcalá i exministre argentí d’Economia va dirigir aquest curs.

Entre els ponents d’aquest curs, Rebecca Grynspan, directora del PNUD per a Amèrica Llatina i el Carib, va reflexionar sobre el significat de la cohesió social, i va posar èmfasi en la necessitat de reduir la iniquitat i la polarització que caracteritza el panorama sociopolític llatinoamericà; per a això es requereix construir un “capital social pont”. Per part seva, José Luis Machinea va opinar de la mateixa sobre la cerca d’un nou contracte social que ha de tenir com a contrapartida un pacte fiscal. Aquest pacte a l’encalç d’una equitat més gran ha de revalidar la legitimitat de les polítiques públiques a partir d’una transparència, qualitat i equitat més gran de la despesa pública i de l’estructura tributària.

Diego Azqueta, de la Universidad de Alcalá, va posar de manifest la importància que la regió prengui consciència del seu potencial ecològic, en particular vinculat a la biodiversitat, i que implementi polítiques vinculades amb la seva preservació, posant especial èmfasi en el fet que els costos no han de recaure sobre els sectors de menys recursos. Per la seva part, José Antonio Alonso, de l’ICEI-Universidad Complutense de Madrid, va alertar sobre la baixa qualitat institucional a Amèrica Llatina, un fet que afecta l’oferta de béns públics i debilita el creixement i l’equitat. Anna Ayuso, coordinadora del Programa Amèrica Llatina de CIDOB, va analitzar les dificultats de traslladar experiències de la política europea de cohesió social als processos d’integració d’Amèrica Llatina a causa de la falta generalitzada de cultura redistributiva regional.

Miguel Hakim, de la Secretaria General Iberoamericana, va oferir un panorama actualitzat de l’ajuda al desenvolupament a Amèrica Llatina, la rellevància que la cooperació sud-sud té actualment a la regió i la importància de la seva quantificació i avaluació. Al seu torn, Carlos Winograd, de la Université de Paris-Evry, va parlar sobre la importància de la competència en el sector negocis en temps de crisi econòmica i com aquesta pot contribuir a la cohesió social. Oscar Cetrángolo, de la CEPAL, va posar de manifest les disparitats en els sistemes de protecció social llatinoamericans i com la barreja entre el que és públic i privat havia aprofundit les diferències socials ja existents a la regió. Així mateix, va mostrar com la descentralització de les transferències de l’Estat i la seva implementació homogènia, sense tenir en compte el context, ha afectat el panorama de cohesió social a la regió.

A taula rodona que van compartir Miguel Hakim, José Antonio Alonso i Rebeca Grynspan es va discutir sobre les causes i els efectes de la crisi actual i es va destacar la importància de l’ètica, i, per tant, la necessitat de corregir certs factors en la cultura de negocis. Així mateix es va passar revista als canvis imprescindibles en les regulacions vinculades al sector financer. En les conclusions generals, realitzades per Jesús Ruiz-Huerta, de la Universidad Rey Juan Carlos, es va assenyalar que el model actual de desenvolupament econòmic a Amèrica Llatina necessita canvis estructurals que permetin oferir als ciutadans, no només creixement, sinó també inclusió, reforçant aquells factors que contribueixen a la cohesió social.

>> Informació del curs a la web de CUIMPB

Imatges