“Amèrica Llatina està millor que fa deu anys i estarà millor en el futur”

AMÈRICA LLATINA I L’ESPAI ATLÀNTIC - 12/05/2009

El proppassat 7 de maig, Guadalupe González i Ferra Martínez i Coma, investigadors del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Mèxic, van presentar la investigació Las Américas y El Mundo. Política Exterior y Opinión Pública en Colombia, Chile, México y Perú 2008.


El proppassat 7 de maig, Guadalupe González i Ferra Martínez i Coma, investigadors del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Mèxic, van presentar la investigació Las Américas y El Mundo. Política Exterior y Opinión Pública en Colombia, Chile, México y Perú 2008.

Mitjançant una anàlisi d’opinió pública sobre política exterior en aquests quatre països, el projecte recull les actituds i percepcions socials sobre temes internacionals en una àmplia gamma d’assumptes (culturals, econòmics, polítics, socials, de seguretat). De les enquestes es desprenen dades interessants per comprendre la regió i omplir un buit d’informació estratègica. Es destaca un alt pessimisme sobre la situació mundial actual i futura, visió que contrasta amb l’alt grau d’optimisme en relació amb Amèrica Llatina; els temes que més preocupen als ciutadans són els vinculats amb el benestar social i la seguretat, i són prioritaris el narcotràfic, el crim organitzat, l’escalfament global, la pobresa, entre d’altres. Així mateix, crida l’atenció l’alt grau de nacionalisme cultural, social i polític representat en un alt rebuig i desconfiança envers els estrangers. Cal destacar, al seu torn, que la majoria dels enquestats identifica el seu propi país com el més influent en l’última dècada com també el més apte per liderar la regió en el futur.

S’observa també una marcada preferència per l’activisme dels seus països en l’arena internacional així com el multilateralisme per resoldre els reptes globals. Per la seva part, si bé cap als Estats Units predomina la desconfiança –excepte a Colòmbia–, es registra una polarització interna respecte a la seva capacitat per mantenir la pau en el món. El president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero és el líder hispanoamericà més ben avaluat i Espanya es percep com a “amiga” més que com a “sòcia” per a la majoria dels enquestats.

Els comentaristes Rafael Grasa (UAB-IBEI) i Mariana Foglia (CIDOB-IBEI) van destacar la pertinència de la investigació en proveir entrades per a la investigació acadèmica i la presa de decisions tant públiques com privades i van aportar idees per millorar l’enfocament metodològic i contingut del projecte.

>> Més informació a la web de Mèxic i el món (CIDE)