Migracions

Objectius

La immigració és un element de creixent polarització del debat polític i una de les principals preocupacions de la ciutadania. El CIDOB aborda les migracions des d’una triple perspectiva: com a tema de politització dels debats públics, com a objecte de política pública i en relació amb les seves formes de governança.

NOTÍCIA - 28 de juny 2022

Presentació de l’informe NIEM 2022: sobre sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional

La manca d’un model de governança multinivell, l’escassetat de recursos i l’absència d’un seguiment sistemàtic basat en l’evidència empírica, suposen els principals problemes del sistema d’asil a Espanya, segons l'Informe Nacional per a Espanya NIEM 2022. L’estudi –elaborat pel CIDOB i finançat per la Comissió Europea– ofereix des del 2017 una anàlisi comparada dels sistemes nacionals d'acollida de 14 països de la UE.     

NOTÍCIA - 17 de juny 2022

How do we tell migration crises? BRIDGES releases the first programme of its podcast series on migration narratives

 • The first programme of the BRIDGES Podcast Series tackles media coverage of the Ukrainian exodus versus previous refugee crises and the political use of migration in European public and political debates. 
 • This podcast is the result of a workshop on “Telling migration crises” that gathered 30 experts and journalists from all over Europe in Barcelona to discuss the dilemmas journalists face when covering migration issues.

NOTÍCIA - 5 de jul. 2019

Estudi NIEM: polítiques d’integració de refugiats als països de la UE

Els països de la UE no aconsegueixen establir els mateixos paràmetres en les seves polítiques d’integració dels refugiats, segons l’estudi NIEM dirigit pel CIDOB a Espanya. 

L’estudi NIEM –National Integration Evaluation Mechanism– finançat per la UE mostra diferències abismals quant a la qualitat de les polítiques d’integració de refugiats als països europeus, malgrat els paràmetres fixats per la normativa comunitària i internacional.

NOTÍCIA - 28 de març 2019

Reptes i límits del sistema d’asil espanyol

El sistema d'asil espanyol no ha sabut respondre de manera ràpida i eficaç a la nova realitat migratòria, segons l'Informe Nacional per a Espanya del projecte National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), finançat per la Comissió Europea. Dirigit pel CIDOB a Espanya, el projecte avalua les polítiques d'integració per als refugiats i beneficiaris de protecció internacional a nivell nacional en 14 països europeus. 

L'informe destaca el caràcter inclusiu del sistema d'asil a Espanya, alhora que evidencia els límits d'un sistema desfasat, infradotat a nivell de recursos i desproveït d'eines capaces per enfrontar-se als reptes actuals de la protecció internacional.

 • EWSI

  EWSI

  European Web Site on Integration

  La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els estats membres de la UE sobre la integració dels immigrants.

 • DNI's

  DNIs

  Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya (DNIs)

  El projecte d'investigació "DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya" (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol.

 • Mipex 2015

  MIPEX 2015

  “Integration policies: Who benefits?”

  El projecte “ Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015), liderat pel CIDOB i el Migration Policy Group (MPG) , té com a principal finalitat informar i comprometre als actors polítics clau a nivell europeu sobre l’ús d’indicadors per tal de millorar la gobernança i l’eficàcia de les polítiques d’integració del col•lectiu immigrant.

 • Immigrant Citizen Survey

  IMMIGRANT CITIZENS SURVEY

  Enquesta comparada a 7 països europeus.

  El IMMIGRANT CITIZENS SURVEY és una enquesta comparada, 7 països europeus, a ciutadans immigrants que dóna veu als que en última instància són els destinataris de les polítiques d'integració adoptades per les diferents administracions.

 • NIEM

  NIEM

  All in for integration

  El Mecanisme per a l’Avaluació de la Integració Nacional (NIEM), que avalua i millora la integració dels beneficiaris de protecció internacional, és un projecte internacional de sis anys de durada que pretén preparar els agents clau de l’àmbit de la integració de quinze estats membres de la Unió Europea perquè puguin abordar de manera més adequada els reptes actuals i millorar la integració dels beneficiaris de protecció internacional. Les situacions de conflicte cada vegada són més llargues, i actualment passen disset anys de mitjana fins que els refugiats que fugen de guerres civils acaben tenint l’oportunitat de tornar al seu país d’origen. Per tant, no hi ha altra alternativa més que la integració a llarg termini dels beneficiaris de protecció internacional nouvinguts, la qual cosa alhora constitueix un repte immediat per a les societats europees.

 • CEASEVAL

  CEASEVAL

  Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development

  El projecte porta a terme una avaluació exhaustiva del Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA) en termes del seu marc i pràctica. Analitza l'harmonització que va més enllà del marc institucional formal i té en compte les complexes relacions entre els actors involucrats des del nivell local i nacional, fins al nivell europeu, per explicar l'èxit i el fracàs de l'acció coordinada entre aquests diversos actors.

 • Refugiats: diàlegs entre els actors implicats

  El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea.

 • ¿«Casa nostra, casa vostra»?

  Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

 • EU IDEA

  EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

  Aquest projecte estudia el passat, el present i el futur de diferents models d’integració en la governança de la Unió Europea amb l’objectiu de facilitar l’elaboració de polítiques, la resolució de problemes i la implementació de polítiques al si de la Unió Europea.

 • Admigov

  ADMIGOV

  Advancing Alternative Migration Governance

  El projecte ADMIGOV pretén promoure un model alternatiu de governança de les migracions analitzant la realitat de les pràctiques i les polítiques sobre el terreny ja existents.

 • La diàspora pakistanesa a Barcelona

  Projecte periodístic per trencar estereotips, lluitar contra el racisme i posar en valor la contribució de la comunitat d’origen pakistanès a la vida de Barcelona.

 • REGIN

  Regions for Migrants and Refugees Integration

  El projecte REGIN analitza el paper de les regions en la integració de migrants i refugiats, amb la finalitat d’establir un marc d’accions i eines per verificar que el procés d’integració es realitza amb èxit.

 • CASCADES

  CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies

  El projecte analitza l’impacte del canvi climàtic en les economies, els patrons de subsistència i sistemes polítics fora d’Europa, les implicacions d’aquest impacte per Europa i què podria fer la política exterior europea per mitigar-ne els riscos associats.

 • BRIDGES

  Assessing the production and impact of migration narratives

  L'objectiu principal de BRIDGES és entendre les causes i conseqüències de les narratives sobre migracions en un context de creixent politització i polarització

 • DIGNITYFIRM

  Dignity For Irregular Migrants in EU Farm2Fork Labour Markets

  DignityFIRM té com a objectiu contribuir a millorar les condicions de les i els migrants irregulars que treballen als mercats laborals “de la granja a la taula” (F2F) mitjançant l'anàlisi de les infraestructures regulatòries que regeixen aquestes condicions.