Ciutats i metròpolis globals

Objectius

Les ciutats i les metròpolis han deixat de ser un actor local per esdevenir laboratoris de solucions globals. En particular, aquesta línia estratègica analitza les ciutats en la governança global i els reptes socioeconòmics i ambientals de les ciutats.

  • Wise Cities - A glocal think tank network

    WISE CITIES

    A glocal think tank network

    WISE CITIES és un projecte pioner, de base urbana, liderat per una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el desenvolupament sostenible i inclusiu, així com el benestar dels ciutadans, mitjançant la investigació, l’intercanvi de coneixement i l’anàlisi de polítiques.