Ciutats i metròpolis globals

Objectius

Les ciutats i les metròpolis han deixat de ser un actor local per esdevenir laboratoris de solucions globals. En particular, aquesta línia estratègica analitza les ciutats en la governança global i els reptes socioeconòmics i ambientals de les ciutats.