Europa

Objectius

La Unió Europea (UE) és un referent per a la investigació del CIDOB, tot prenent en consideració els debats sobre la seva transformació interna i com a actor internacional, i incorporant la idea que avui el concepte de sobirania ha desbordat la frontera dels estats per ampliar-se tant en el pla vertical (pertinença a organismes supranacionals i protagonisme creixent d’entitats subestatals) com horitzontal (incrementant el ventall d’actors i àmbits de sobirania).

NOTÍCIA - 22 de febr. 2024

Any II, Ucraïna segueix lluitant

Aquesta sessió del cicle de conferències “Què passa al món?” fa un balanç dels dos anys de guerra total en què l’agressió russa ha sumit Ucraïna, fent saltar pels aires, de passada, tota l’arquitectura de seguretat europea i internacional.

NOTÍCIA - 20 de febr. 2024

New Horizon Europe Project: InvigoratEU Preparing Europe for its future

From January 1, 2024, InvigoratEU - a new Horizon Europe project coordinated by the EU-Chair at the University of Duisburg-Essen (UDE) together with the Institut für Europäische Politik (IEP) in Berlin - will examine how the EU can structure its future relations with its eastern neighbours and the countries of the Western Balkans. The Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) is part of this consortium, that will receive around three million euros in funding from the EU over the next three years.

NOTÍCIA - 22 de febr. 2023

Vídeo: Un any de guerra a Ucraïna, amb Manel Alías, Carmen Claudín i Félix Flores

Aquesta nova edició del cicle de conferències “Què passa al món?” va reunir Manel Alías, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Rússia, Félix Flores, reporter internacional per a La Vanguardia, i Carmen Claudín, investigadora sènior associada del CIDOB, per fer un balanç de l’any transcorregut, analitzar els problemes i sospesar les perspectives.

NOTÍCIA - 20 de març 2018

Expert Voices: What is Russia up to?

Series of interviews with Arkady Ostrovsky, Marie Mendras, Andrey Kortunov and Judy Dempsey on the current domestic context in Russia and the international implications of the new mandate of Vladimir Putin

NOTÍCIA - 3 de març 2017

Cristina Gallach: “La lluita contra la desigualtat de gènere ha d’esdevenir un eix vertebrador en la implementació de l’Agenda 2030”

El passat dimecres 1 de març, Cristina Gallach, secretària general adjunta del Departament de Comunicacions i Informació Pública de Nacions Unides, va impartir la conferència “El paper de les Nacions Unides davant els reptes globals” en una nova edició dels Esmorzars Europeus-Jaime Arias organitzats pel CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens. 

 • Atlantic Future

  ATLANTIC FUTURE

  “Towards an Atlantic area? Mapping trends, perspectives and interregional dynamics between Europe, Africa and the Americas”

  The aim of the ATLANTIC FUTURE is to study the rationales of cooperation in the Atlantic area and to suggest strategies to the EU on how to engage with the wider transatlantic relationship in the context of the ongoing redistribution of power and the overall rebalancing of relations around and within the Atlantic space.

 • Raval Project

  The Raval Project

  Donant veu als qui no tenen vot

  El projecte pretén donar veu als ciutadans de tercers estats sense nacionalitat, tractant de millorar la participació política, la representació i la integració de la comunitat immigrant.

 • EU4SEAS

  The EU and sub-regional multilateralism in Europe’s sea basins

  El proyecto investigó cómo las fuerzas multilaterales pueden ayudar a la UE con sus objetivos, es decir, cómo la multilateral puede complementar l

 • Mipex 2015

  MIPEX 2015

  “Integration policies: Who benefits?”

  El projecte “ Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015), liderat pel CIDOB i el Migration Policy Group (MPG) , té com a principal finalitat informar i comprometre als actors polítics clau a nivell europeu sobre l’ús d’indicadors per tal de millorar la gobernança i l’eficàcia de les polítiques d’integració del col•lectiu immigrant.

 • Macro-economic Scenarios of Catalonia's Development in Horizon 2030

  Macro-economic Scenarios of Catalonia's Development in Horizon 2030

  Identificar i fer prospectiva dels diferents escenaris que podría afrontar Catalunya en el supòsit d’esdevenir un estat independent a l’horitzó 2030.

  Aquest estudi cerca identificar i fer prospectiva dels diferents escenaris que podría afrontar Catalunya en el supòsit d’esdevenir un estat independent a l’horitzó 2030.

 • Europe for Citizens

  Europe for Citizens

  Anàlisi en profunditat i participació activa dels ciutadans en debats sobre integració europea i el paper de la UE al món

  El programa se centrarà en la investigació, l’organització de debats públics i amb experts, la celebració de seminaris temàtics i la difusió de publicacions en diversos idiomes amb l’objectiu de contribuir a una millor comprensió del projecte europeu. Des d’un ferm compromís europeista, el programa incidirà en quin tipus d’Europa volem i com els ciutadans poden contribuir a la seva construcció.
 • OPEN EUROPEAN DIALOGUE

  L'Open European Dialogue - abans conegut com el Mercator European Dialogue - és una plataforma de diàleg políticament neutral per als responsables polítics europeus, centrant-se en membres del Parlament que valoren un intercanvi obert

 • EPIN_2CU

  Towards a Citizens' Union

  EPIN_2CU té com a objectiu contribuir al debat sobre qüestions actuals de la UE, el futur de la integració europea i proporcionar una comprensió profunda dels debats nacionals.

 • The Jean Monnet Network on Atlantic Studies

  The Jean Monnet Network on Atlantic Studies

  An initiative across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented centres

  The Jean Monnet Network on Atlantic Studies is an initiative across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented centres, many with Jean Monnet professors and based in countries identified by the EU as key ”strategic partners,” to collaborate in interdisciplinary exploration of three emerging pan-Atlantic themes of particular relevance to the EU—energy; commercial interactions; and pan-Atlantic challenges to human security

 • EU-LISTCO

  Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders

  EU-LISTCO investigates under which conditions ALS/CO (Areas of Limited Statehood)/(Contested Orders) deteriorate into governance breakdown and violent conflict, turning risks into security threats for Europe.The project also looks into how the preparedness of the EU and its member states can be strengthened to anticipate, prevent, and respond to threats of governance breakdown and violent conflict and to foster resilience in ALS/CO.

 • Societat més diversa, societat menys solidària?

  Parlarem de condicions i formes de solidaritat, de límits i amenaces, i de la relació de solidaritat entre “propis” i “aliens”, entre l’intern i l’extern. Repensarem la solidaritat, contextualitzant el concepte en noves realitats, interaccions i interdependències. Paral·lelament, proposem un treball crític a partir d’experiències, fenòmens i interessos per a, entre tots, pensadors, planificadors i actors, produir bases d’un nou horitzó de civisme solidari.

 • EU IDEA

  EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

  Aquest projecte estudia el passat, el present i el futur de diferents models d’integració en la governança de la Unió Europea amb l’objectiu de facilitar l’elaboració de polítiques, la resolució de problemes i la implementació de polítiques al si de la Unió Europea.

 • Admigov

  ADMIGOV

  Advancing Alternative Migration Governance

  El projecte ADMIGOV pretén promoure un model alternatiu de governança de les migracions analitzant la realitat de les pràctiques i les polítiques sobre el terreny ja existents.

 • REGIN

  Regions for Migrants and Refugees Integration

  El projecte REGIN analitza el paper de les regions en la integració de migrants i refugiats, amb la finalitat d’establir un marc d’accions i eines per verificar que el procés d’integració es realitza amb èxit.

 • CASCADES

  CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies

  El projecte analitza l’impacte del canvi climàtic en les economies, els patrons de subsistència i sistemes polítics fora d’Europa, les implicacions d’aquest impacte per Europa i què podria fer la política exterior europea per mitigar-ne els riscos associats.

 • NIEM

  NIEM

  All in for integration

  El Mecanisme per a l’Avaluació de la Integració Nacional (NIEM), que avalua i millora la integració dels beneficiaris de protecció internacional, és un projecte internacional de sis anys de durada que pretén preparar els agents clau de l’àmbit de la integració de quinze estats membres de la Unió Europea perquè puguin abordar de manera més adequada els reptes actuals i millorar la integració dels beneficiaris de protecció internacional. Les situacions de conflicte cada vegada són més llargues, i actualment passen disset anys de mitjana fins que els refugiats que fugen de guerres civils acaben tenint l’oportunitat de tornar al seu país d’origen. Per tant, no hi ha altra alternativa més que la integració a llarg termini dels beneficiaris de protecció internacional nouvinguts, la qual cosa alhora constitueix un repte immediat per a les societats europees.

 • CEASEVAL

  CEASEVAL

  Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development

  El projecte porta a terme una avaluació exhaustiva del Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA) en termes del seu marc i pràctica. Analitza l'harmonització que va més enllà del marc institucional formal i té en compte les complexes relacions entre els actors involucrats des del nivell local i nacional, fins al nivell europeu, per explicar l'èxit i el fracàs de l'acció coordinada entre aquests diversos actors.

 • Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network

  El Fòrum Europa-Cuba és un consorci d’institucions creat per reforçar les relacions de la Unió Europea amb Cuba i promoure una agenda de cooperació conjunta.

 • EWSI

  EWSI

  European Web Site on Integration

  La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els estats membres de la UE sobre la integració dels immigrants.

 • ¿«Casa nostra, casa vostra»?

  Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

 • Research Study on the Role of Women and Youth in Preventing Violent Extremism

  This project will address the role of women and youth in preventing violent extremism in seven countries: Germany, Spain, France, Jordan, Morocco, the United Kingdom and Tunisia.

 • VIADUCT

  VIADUCT

  Enhancing visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation

  VIADUCT promou la recerca, l'ensenyament i el diàleg sobre les polítiques en les relacions entre la UE i Turquia

 • Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts, regional order and domestic transformations

  MENARA

  Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts, regional order and domestic transformations

  El projecte MENARA analitza els motors de canvi de l'ordre regional a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica i les conseqüències d'aquests canvis geopolítics per a Europa.

 • MEDRESET

  MEDRESET

  A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct inclusive, responsive and flexible EU policies in it

  CIDOB participa com a soci a MEDRESET, un projecte que pretén reactivar la relació entre les dues ribes de la Mediterrània

 • Feuture- The Future of EU-Turkey Relations

  FEUTURE

  The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios

  CIDOB participa com a soci en un projecte que analitza el futur de les relacions entre la Unió Europea i Turquia.

 • Estudio América Latina

  Estudio sobre América Latina, el Caribe y Europa Central y Oriental: Potencial para el intercambio económico

  Relaciones entre América Latina y el Caribe (ALC) y los países de Europa Central y Oriental (ECO) pertenecientes a la UE.

  El proyecto intenta brindar un breve análisis sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe (ALC) y los países de Europa Central y Oriental (ECO) pertenecientes a la UE.

 • Seminario “La agenda UE-CELAC en tiempos del interregionalismo global. Una visión desde la academia”

  El evento reunió a 31 especialistas para analizar hacia dónde debe evolucionar la asociación estratégica entre la UE y América Latina para adaptarse a los cambios del contexto internacional lleno de incertidumbres en general y en particular la nueva etapa de relación con Cuba.

 • Refugiats: diàlegs entre els actors implicats

  El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea.

 • Immigrant Citizen Survey

  IMMIGRANT CITIZENS SURVEY

  Enquesta comparada a 7 països europeus.

  El IMMIGRANT CITIZENS SURVEY és una enquesta comparada, 7 països europeus, a ciutadans immigrants que dóna veu als que en última instància són els destinataris de les polítiques d'integració adoptades per les diferents administracions.

 • DNI's

  DNIs

  Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya (DNIs)

  El projecte d'investigació "DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya" (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol.

 • Sahwa

  SAHWA

  Investigant als Joves Àrabs Mediterranis: cap a un Nou Contracte Social

  El Projecte SAHWA (“Investigant als Joves Àrabs Mediterranis: cap a un Nou Contracte Social”) és un projecte d’investigació col·laboratiu i interdisciplinari finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa Marc d’Investigació FP-7.

 • European Trail

  European Trail

  Realidades emergentes en el espacio europeo

  During the trio EU-presidency in 2010-2011 of Spain, Belgium and Hungary, a common project has been initiated to explore, in a multidisciplinary and open reflection, the emergence of Europe in a context of globalization, deterritorialization and complex cultural dynamics. The reflection about contemporary Europe should rise above the level of issues such as identity, ethnic conflicts, the nation state, religious tolerance and essentialist cultural values. The current reality asks for a focus on interactions in multiple contexts and networks – a focus on Europe as an agora of multiple interactions or Europe as a dynamic and complex system’.

 • EVROSEEDS

  EVROSEEDS

  Sowing for pluralistic societies

  Evroseeds es un programa diseñado por CIDOB para acoger investigadores visitantes del espacio postsoviético.

 • Uzbekistan Initiative

  Uzbekistan Initiative

  Many voices, one country

  Uzbekistan Initiative es un proyecto de investigación desarrollado conjuntamente por CIDOB y el Central Asia Program de la Elliott School of International Affairs de la George Washington University de EEUU.

 • Sharpedem-EU

  SHAPEDEM-EU

  Rethinking and Reshaping the EU’s Democracy Support in its Eastern and Southern Neighbourhood

  El projecte es proposa repensar, remodelar i revisar les polítiques de suport a la democràcia de la UE als seus veïns orientals i meridionals. El projecte concep el suport a la democràcia com una pràctica social que requereix l'aprenentatge democràtic col·lectiu de totes les parts interessades. L’equip de recerca a partir del desenvolupament com a prova pilot del Cercle d’Aprenentatge Democràtic, pretén crear nous canals i eines d'interacció entre la UE i els seus veïns.

 • REGROUP 

  Rebuilding governance and resilience out of the pandemic

  The project seeks to provide the European Union with a body of actionable advice on how to rebuild post-pandemic governance and public policies in an effective and democratic way.

 • DIGNITYFIRM

  Dignity For Irregular Migrants in EU Farm2Fork Labour Markets

  DignityFIRM té com a objectiu contribuir a millorar les condicions de les i els migrants irregulars que treballen als mercats laborals “de la granja a la taula” (F2F) mitjançant l'anàlisi de les infraestructures regulatòries que regeixen aquestes condicions.

 • DigiDem-EU

  Digital Democracies: At the intersection between technology, democracy and rights in the EU

  DigiDem-EU és un projecte que busca integrar de manera transversal els desafiaments democràtics de la transformació digital en la recerca actual del CIDOB sobre la Unió Europea. El projecte DigiDem-EU té com a objectiu analitzar, discutir i desenvolupar la comprensió i la consciència dels ciutadans sobre com la tecnologia afecta la democràcia, la política, el compromís cívic i els drets dels ciutadans de la UE.

 • InvigoratEU

  Invigorating Enlargement And Neighbourhood Policy For A Resilient Europe

  The Project investigates how can the EU invigorate its enlargement and neighbourhood policy to enhance Europe's resilience

 • DE-CONSPIRATOR

  Detecting and Countering Information Suppression from A Transnational Perspective

  En els últims anys, la manipulació i interferència estrangeres d'informació (FIMI, per les seves sigles en anglès) s'ha convertit en una amenaça significativa per a les democràcies de tot el món. En aquest sentit, el projecte pretén aportar nous coneixements, categories, conceptes, mesuraments i resultats empírics per ajudar a contrarestar la FIMI i la supressió d' informació a la UE i els països socis.