Reinhard SCHWEITZER

Reinhard Schweitzer

Investigador Principal

  • Línies temàtiques: Migracions.

Experiència professional

Reinhard Schweitzer és investigador principal a l'àrea de Migracions del CIDOB. També és investigador associat al Sussex Centre for Migration Research (SCMR) a Brighton, Regne Unit, i editor associat del Journal of Ethnic and Migration Studies. Va obtenir el seu doctorat en Estudis de Migració en la Universitat de Sussex, després de graduar-se en Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat d’Innsbruck. De 2018 a 2020 va ser Marie Skłodowska-Curie Individual Research Fellow al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Viena, a on va dirigir el projecte REvolTURN - Managing migrant return through ‘voluntariness’. La seva recerca se centra en les polítiques, pràctiques i desafiaments de governar la migració internacional mitjançant diferents nivells administratius, contextos geogràfics i institucionals. Des d'una perspectiva interdisciplinària i comparativa, estudia els marcs legals, les pràctiques quotidianes d'implementació de polítiques i les maneres en què els mateixos migrants perceben, usen o resisteixen les regles i restriccions imposades a la seva mobilitat i “integració”. És coeditor del llibre Politics of (Dis)*Integration (IMISCOE Research Sèries, 2020) i ha publicat en diverses revistes acadèmiques (Journal of Ethnic and Migration Studies, Politics, Journal of Immigrant and Refugee Studies). El seu darrer llibre Micro-Management of Irregular Migration serà publicat per Springer a principis de 2022.

  • Whole-COMM

    Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective

    En els últims anys, la UE ha rebut un nombre sense precedents d'immigrants i sol·licitants d'asil, sovint de forma desordenada. Això ha portat a una creixent presència d'immigrants a petites i mitjanes ciutats i zones rurals poc preparades