Juan Ramón JIMÉNEZ-GARCÍA

Juan Ramón Jiménez García

Investigador

 • Línies temàtiques: Migracions.

Experiència professional

Juan Ramón Jiménez-García (Sevilla, 1991) és investigador a l'àrea de migracions del CIDOB, professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i membre del grup en Recerques Sociodemogràfiques (DEMOSOC). És graduat en Ciències Polítiques per la Universitat Pablo d'Olavide i la Universitat de Warmia i Mazurski (2013), Màster en Direcció i Gestió Pública per la Universitat de Granada (2014) i Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (2020). Els seus principals interessos de recerca són les desigualtats ètniques i de gènere, l'estratificació social i la integració social de migrants i col·lectius vulnerabilizados. La seva relació amb les migracions es remunta a l'any 2014 quan va començar a col·laborar amb la Xarxa antirumors d'Andalusia. En el 2015, mentre començava els seus estudis de doctorat, va treballar en el projecte Prejudicis, Estereotips i Discriminació, on es va centrar en el disseny i la implementació d'experiments socials per a detectar la discriminació en el mercat de treball. Des del 2017 fins al 2020 va treballar en les àrees de formació i ocupació i protecció internacional de la Fundació CEPAIM. Gràcies a aquesta experiència va desenvolupar una gran ambició i interès per traslladar l'après a la seva recerca acadèmica i va començar a estudiar els processos d'etnoestratificació i d'integració socioocupacional de les persones migrades a Espanya. Actualment investiga els processos d'integració social als països Europeus mediterranis d'immigrants extracomunitaris i de sol·licitants d'asil.

 • JR Jiménez-García. 2020. ¿Y después de la universidad qué? Análisis de las transiciones del sistema educativo al empleo en España. Revista Internacional de Sociología. . 78 (3), 1-13
 • Martínez-Díez J., Jiménez-García, J.R. (2019). Dibujando las fronteras de la intervención socioeducativa en los CIES. En: Cejudo Cortés, Carmen Maria Aránzazu y Corchuelo Fernández, Celia (coords.). Como el aire. Intervención socioeducativa en centros de internamiento. Editorial Universitas. ISBN: 978-84-7991-518-6.    
 • Jiménez-García, JR y Jiménez Vicioso, JR. 2019. Migraciones, estereotipos y rumores: combatiendo la Hidra-xenofóbica en Andalucía. Trabajo social, .21 (2), 53-79
 • Jiménez Vicioso, JR y Jiménez-García, JR. 2020. Los colores de Summerhill. En: Corchuelo-Fernández, Celia; Cejudo-Cortés, C.M. Aránzazu; Moreno-Crespo, Pilar y Moreno-Fernández, Olga (coords.) Trazos de pedagogía contemporánea autores, Ideas y Obras para Una Educación transformadora. Editorial Trea. ISBN: 8417987932  8417987932.
 • JR Jiménez-García. 2018. Ellas más formadas, ellos con mejores oportunidades: Un análisis de las relaciones de género en el acceso al trabajo remunerado durante la Gran Recesión. Sociedades y Fronteras. En:Gualda, Estrella (dir.). Sociedades y fronteras. Actas del IX Congreso Andaluz de Sociología, Huelva 23-24 de noviembre de 2018. Universidad de Huelva, Colección Collectánea, 223. ISBN:978-84-17776-99-2 
 • Jiménez Vicioso, JR y Jiménez-García, JR. 2015. Guía para Deconstruir Rumores [recurso electrónico]. Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía. [consulta: 4 de mayo de 2021]. Disponible en: <">https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia-deconstruir-rumores.pdf>

 • Whole-COMM

  Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective

  En els últims anys, la UE ha rebut un nombre sense precedents d'immigrants i sol·licitants d'asil, sovint de forma desordenada. Això ha portat a una creixent presència d'immigrants a petites i mitjanes ciutats i zones rurals poc preparades

 • NIEM

  NIEM

  All in for integration

  El Mecanisme per a l’Avaluació de la Integració Nacional (NIEM), que avalua i millora la integració dels beneficiaris de protecció internacional, és un projecte internacional de sis anys de durada que pretén preparar els agents clau de l’àmbit de la integració de quinze estats membres de la Unió Europea perquè puguin abordar de manera més adequada els reptes actuals i millorar la integració dels beneficiaris de protecció internacional. Les situacions de conflicte cada vegada són més llargues, i actualment passen disset anys de mitjana fins que els refugiats que fugen de guerres civils acaben tenint l’oportunitat de tornar al seu país d’origen. Per tant, no hi ha altra alternativa més que la integració a llarg termini dels beneficiaris de protecció internacional nouvinguts, la qual cosa alhora constitueix un repte immediat per a les societats europees.

Catalunya Ràdio – La Nit dels Ignorants 3.0 - 01/10/2021

Migracions i crisi demogràfica a Europa

Entrevista a Juan Ramón Jiménez, investigador del CIDOB, sobre com les migracions podrien pal·liar la crisi demogràfica a Europa: “No hi ha cap mena de dubte; ara mateix estem en una cruïlla i hem de triar: o pugem la natalitat o hem de pujar el règim migratori actual, hem d’ampliar els fluxos i hem de garantir uns fluxos migratoris segurs. [...] S’haurien de potenciar polítiques públiques a l’Àfrica per tractar de fomentar les migracions d’una manera segura, d’una manera que compleixi tots els drets humans i, a més, d’una manera en la qual siguin les mateixes persones les que decideixen sobre el seu futur”.

El País - 29/07/2021

La ruta hacia la integración

Varios estudios de los sindicatos UGT y CC OO apuntan que los trabajadores inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones al 10% de los ingresos de la Seguridad Social, pero el gasto que generan es muy inferior. Por ejemplo, solo el 0,9% del gasto total del sistema de las pensiones se destina a esta parte de la población. Juan Ramón Jiménez-García, investigador en migraciones de CIDOB, destaca que esta insignificante proporción tiene que ver con que “los recién llegados son, sobre todo, jóvenes que vienen a conseguir un empleo y, por tanto, incrementan la tasa de actividad, lo que permite suplir el desbarajuste que tiene España debido al envejecimiento demográfico”.

La Vanguardia - 11/07/2021

Europa necesita 60 millones de inmigrantes para sobrevivir

La baja natalidad obligará a los países europeos a abrir las puertas a una inmigración masiva antes del 2050, y en gran parte será africana. “Una población cada año más mayor es un lastre para el crecimiento económico y el estado del bienestar”, explica Juan Ramón Jiménez, experto en migraciones de CIDOB y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UPF. “El 20% de los españoles y europeos tiene más de 65 años, grupo de edad que representará el 30% en el 2070. Ahora hay tres trabajadores por cada jubilado, pero cuando los baby boomers dejen de trabajar esta proporción no se podrá mantener. Vamos a perder población que esté en edad laboral, es decir, entre los 15 y los 64 años”.