Experts

El capital humà i el treball en equip constitueixen el principal actiu del CIDOB. El nostre equip és intergeneracional, divers i multidisciplinari.