Notícies del CIDOB

Compartir:
Foto1

 

CIDOB - [14/09/2015]

CIDOB referma la seva aposta per la recerca

CIDOB i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya signen un conveni de col·laboració 

El passat 14 de setembre el director del CIDOB, Jordi Bacaria, i el director de la Institució CERCA, Lluís Rovira, han signat un conveni marc de col·laboració per a l’impuls d’activitats relacionades amb els àmbits de la recerca, el desenvolupament i la innovació en ciències socials.  

Jordi Bacaria ha destacat que l’acord “ha de servir per acomplir els objectius del CIDOB de millorar i acreditar la qualitat de la recerca i també com un mitjà per contribuir a la tasca col·lectiva de presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i la transferència de coneixement al sector productiu i a la societat”.

Pel director de CERCA, Lluís Rovira, el Conveni signat avui entre el CIDOB i CERCA “vol obrir la porta a col·laboracions en matèria bàsicament de gestió i avaluació d’institucions de recerca, i permetre que parcialment el CIDOB segueixi la dinàmica dels centres CERCA. Al mateix temps, l’experiència del CIDOB en matèria internacional pot beneficiar les accions de la Institució CERCA o als centres acollits al programa CERCA. Aquest conveni ha de permetre compartir formació, discussions estratègiques i qualsevol altre activitat de benefici mutu que s’acordi”. “Els 40 anys d’experiència del CIDOB poden contribuir a la internacionalització i visibilitat internacional de l’activitat dels centres CERCA”, ha afegit Rovira.    

Aquest conveni preveu, entre d’altres, el foment de la col·laboració per a la utilització conjunta d’equips i mitjans instrumentals, per a l’intercanvi de personal tècnic, investigador i d’experts, com també per a la formació de personal i suport tecnològic. També està previst l’intercanvi d’informació i l’assessorament mutu per a totes les activitats descrites al conveni, així com la participació dels investigadors d’ambdues institucions en les activitats organitzades per aquestes dues entitats. 

CIDOB, centre de referència en recerca en ciències socials 

La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya té com a principal objectiu contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels Centre CERCA entre d’altres institucions destinades a la recerca. Amb la signatura d’aquest acord, CIDOB contribueix a consolidar l’estudi, la recerca científica i l’anàlisi en ciències socials i dóna un pas més en la seva aposta per col·laborar i liderar projectes de recerca relacionats amb les seves línies prioritàries de treball. 

Actualment, CIDOB lidera dos projectes de recerca, l’ATLANTIC FUTURE–que analitza les relacions entre els principals actors de l’espai Atlàntic i compta amb 13 socis– i el SAWHA –un projecte sobre joventut als països àrabs del mediterrani, amb 15 socis. Ambdós projectes estan finançats pel Setè Programa Marc de Recerca de la Unió Europea. El passat mes de juliol va finalitzar el projecte MIPEX –l’Índex de Polítiques d’Immigració i Integració amb 28 socis en països de la UE i 10 països més– també liderat pel CIDOB en col·laboració amb el Migration Policy Group (MPG) i finançat per la Comissió Europea.    

El CIDOB també participa en nou projectes d’investigació més i compta amb dos investigadors Marie Curie.

Fotografies