Pla d'Igualtat de Gènere (2022-2026)

Amb data 16 de març de 2021, CIDOB constitueix una Comissió amb l'objectiu d'elaborar un Pla per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Amb aquest document es pretén analitzar la consecució de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre tot el personal i identificar accions concretes de millora, d'acord amb el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i en l'ocupació. 

La normativa estableix l'obligació d'elaborar un pla d'igualtat de gènere a totes les empreses amb plantilla igual o superior a 50 persones. Encara que el nombre de persones treballadores de CIDOB no arriben en el moment de l'aprovació del Pla d'igualtat, a les cinquanta persones, l'entitat ha decidit dotar-se d'aquesta eina per a reafirmar el seu compromís institucional amb la igualtat de gènere i alinear-se amb els avanços més recents d'acord amb els marcs legals existents.

Amb una vigència de 4 anys, aquest Pla pretén ser una eina dinàmica les dades de la qual s'actualitzaran anualment.

 

Pla d'Igualtat de Gènere del CIDOB (2022-2026)DESCÀRREGA PDF