Instruccions internes de contractació

CIDOB, d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, informa a través d’aquest web sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments que dugui a terme l’entitat.

Instruccions de contractacionsDESCÀRREGA PDF