Informació econòmica i pressupostària

Per tal de donar compliment als aspectes regulats per la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, trobareu els comptes anuals dels últims cinc anys així com els últims pressupostos aprovats.

DOCUMENT PDF

Cuentas anuales e informes de la auditoría 2022

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2021

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2020

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2019

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2018

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2017

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2016

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2015

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2014

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2012

Descàrrega
DOCUMENT PDF

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2013

Descàrrega