Codi ètic

Des de la seva creació, la Fundació CIDOB ha estat compromesa amb la màxima diligència ètica i professional. Per preservar-les i donar-los visibilitat, s’ha cregut necessari establir aquest codi ètic que fa explícits els valors fonamentals i la missió de la fundació que pretenen donar resposta a la visió amb la qual es desenvolupa l’activitat del CIDOB en una societat canviant i complexa.

Aquest codi ètic recull la identitat de la Fundació CIDOB en les seves diverses facetes i àmbits d’actuació, expressant, per tant, els seus elements definitoris, la filosofia i la base ètica que la defineixen. Així doncs, suposa una guia transversal de principis que regeixen qualsevol de les seves actuacions d’una manera coherent i respectuosa amb tot allò que constitueix la seva raó fundacional.

Els principis i els valors que aquest codi ètic té en compte no solament defineixen la fundació, sinó que també constitueixen un veritable compromís sobre qualsevol actuació interna i externa, i, en especial, amb qualsevol dels actors o els col·lectius amb els quals es relaciona per al desenvolupament de la seva activitat.

La funció essencial d’aquest document és establir els fonaments i les pautes d’actuació essencials que marcaran la presa de decisions de la fundació com a tal i de tots els seus membres en l’exercici de les seves funcions, de manera que s’aconsegueixi una línia d’actuació homogènia i coherent en tots i cadascun dels àmbits en els quals es troba present, garantint uns alts estàndards ètics.

Codi ètic 2018DESCÀRREGA PDF