Presentació

40 ANYS D’ESTUDIS INTERNACIONALS A BARCELONA

 

El CIDOB és un think tank independent i plural amb seu a Barcelona, dedicat a l’estudi, la recerca i l’anàlisi de temes internacionals. Creat el 1973 com a Centre de Documentació Internacional de Barcelona, des de 1979 és una fundació privada.

El CIDOB treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu per a les persones.

Els objectius del CIDOB són esdevenir:

Un centre independent, plural i sense agendes partidistes o ideològiques dominants, capaç d’incidir en la reflexió i en l’acció política global des de la seva realitat local.

Un referent internacional útil a Barcelona per a les persones, les institucions i les empreses que treballen en l’entorn internacional o que s’hi interessen; un pol d’estímul per a una internacionalització creixent de la ciutat, de Catalunya i d’Espanya, així com un referent nacional i internacional en investigació, recursos documentals i publicacions especialitzades en relacions internacionals.

Un actor influent en la gestació de l’acció internacional dels governs locals, de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea i les seves respectives dimensions parlamentàries, amb interlocució permanent amb decisors polítics i capacitat per generar opinió, directament i/o a través dels mitjans de comunicació.

Una organització connectada a escala europea i mundial amb institucions líders en l’àmbit de les relacions internacionals, que participa en els grans debats d’àmbit europeu i global, i genera opinió i coneixement valorats internacionalment.

Un instrument d’acció internacional al servei dels ciutadans, una eina de suport a les relacions internacionals que treballa per influir i donar suport a decisors, així com per captar els interessos de la ciutadania i també difondre i contribuir a l’aplicació de les decisions públiques internacionals i de la Unió Europea que afectin els ciutadans.

LA VISIÓ 

El CIDOB promou una governança global i unes bones pràctiques –construïdes a partir d’un govern democràtic local, estatal i europeu– que assegurin a les persones els elements bàsics per a una vida sense por i en llibertat, fent possible un diàleg integrador de totes les diversitats i actiu en la defen­sa dels drets humans i la igualtat de gènere.

LA MISSIÓ

La Fundació CIDOB és una comunitat dinàmica d’analistes que treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per for­mular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu per a les persones.